headphones newspaper video-player

Om Företagarnas arbete med offentlig upphandling

Företagarna verkar för att fler små företag ska delta i offentlig upphandling.

Företagarna verkar för att fler små företag ska delta i offentlig upphandlingFöretagarna följer nära utvecklingen inom området för offentlig upphandling. Detta sker såväl på nationell nivå som på regional och lokal nivå. Vi har tagit fram flera rapporter om offentlig upphandling och små företag (se gärna våra remissyttranden nedan).

Våra undersökningar visar att endast 27 procent av de små företagen i Sverige deltar i offentlig upphandling, trots att potentialen är betydligt större. Vi vill göra det möjligt för fler små företag att delta i offentlig upphandling.

Endast 27 procent av de små företagen i Sverige deltar i offentlig upphandling

För att uppnå detta är det viktigt att minska krånglet vid offentlig upphandling. Framför allt handlar det om att få bort omfattande, långtgående och irreleventa krav i förfrågningsunderlagen. Dessutom är det viktigt att de upphandlande myndigheterna så långt möjligt gör det möjligt att lägga anbud på mindre delkontrakt i stora upphandlingar.

För att nå dit är det viktigt att få igång en bättre dialog om offentlig upphandling mellan mindre företag och upphandlande myndigheter. Det bidrar vi med i form av att vi arrangerar och/eller medverkar vid nationella, regionala eller lokala seminarier där offentlig upphandling diskuteras.

Företagarnas medlemsrådgivning

Företagarna erbjuder sina medlemmar gratis juridisk telefonrådgivning, vilket även innefattar området offentlig upphandling. Vi hjälper också till att driva ärenden, mot ersättning. 

Läs om vad vi tidigare skrivit om offentlig upphandling

Exempel på rapporter och uttalanden med bäring på upphandlingsområdet:

 Remissyttranden:

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD