headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur ska tidigare räkenskapsår arkiveras?

Från årsskiftet gäller att räkenskapsmateriel ska arkiveras under sju år, det innebär om jag förstått det rätt att räkenskapsåret 2011 ska sparas till och med 31 december 2018. Hur är det då med tidigare räkenskapsår? Med den gamla tioårsregeln ska allt material från 2008 sparas till och med 31 december 2018, från 2009 sparas till och med 31 december 2019 och 2010 sparas till och med 31 december 2020. Det låter ju ganska "knäppt".

Den gamla regeln om tio års arkivering ska inte tillämpas på tidigare räkenskapsår utan regeln att räkenskapsinformation ska sparas i sju år gäller från och med den 1 januari 2011. Det framgår av övergångsreglerna. Det innebär att företag som har kalenderår som räkenskapsår vid ikraftträdandet den 1 januari 2011 får förstöra räkenskapsinformation som hänför sig till räkenskapsåret 2003 eller tidigare. Tänk på att det kan finnas andra orsaker till att spara viss räkenskapsinformation längre till exempel om ni lämnat tio års garantitid eller dylikt.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap