headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur gör man med underligt material från annonsföretag?

Vi får ibland en del underligt material. Det kan vara ett annonsföretag som skriver att de vill kontrollera uppgifter om vårt företag för att de ska bli riktiga i någon katalog som vi inte känner till. Det kan också vara ett dokument som ser ut som en faktura men som är en beställning. Hur ska vi göra med sånt material?

Skriv aldrig under ett skojardokument. Oftast kan de lugnt slängas i papperskorgen utan vidare åtgärd. Men anteckna gärna att du har fått dokumentet och hur du har hanterat det. Det händer ibland att företag får fakturor med krav grundade på beställningar som aldrig skett. Såna fakturor bör kryssas över med orden "Ej beställt" och returneras med fax.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap