headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur hanterar vi annonsskojare?

Vi drabbas ibland av annonsskojare som ringer och vill sälja annonser. Vi säger alltid nej, men har ibland fått besvär i efterhand. Kan vi göra något för att förebygga svårigheter?

Det är en fördel att ha fasta rutiner för beställning av annonser, införande i kataloger mm. Låt en och samma person hantera alla beställningar. Gör bara affärer med företag som är pålitliga. Om en misstänkt annonsskojare ringer, anteckna namn och datum och vilket besked som getts. De uppgifterna är bra att ha om skojarna sedan ringer och påstår att du har beställt.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap