podcast news play företagaren I media förmån

Hur gör man med betalning av pension under föräldraledigheten?

Jag har en anställd som ska vara föräldraledig. Är det ok att sluta betala in till pension under föräldraledigheten?

När du som arbetsgivare betalar in arbetsgivaravgifter går en del av detta till den anställdas allmänna pension, den så kallade inkomstpensionen. Du betalar inte in något under föräldraledigheten eftersom arbetsgivaravgifterna baseras på lönen. Din anställde har dock ett skydd i inkomstpensionen som innebär att föräldraledigheten normalt inte i någon större utsträckning påverkar inkomstpensionens storlek.

Som ett komplement till den statliga inkomstpensionen kan arbetsgivaren vara skyldig att betala in tjänstepension enligt kollektivavtal eller annat avtal. 

"Undersök därför relevanta kollektivavtal, anställningsavtal och andra avtal som kan ta upp frågan om skyldighet att betala in tjänstepensionspremier även vid frånvaro"

Om ni har avtalat om löneväxling för pensionspremier (att den anställde får lägre lön för att arbetsgivaren ska betala in extra tjänstepensionspremier) brukar detta förutsätta att arbetstagaren är i tjänst och får lön.

Enligt föräldraledighetslagen får arbetsgivaren inte missgynna föräldrar men att inte betala ut pension anses inte vara ett missgynnande enligt Arbetsdomstolen. Detta eftersom pension i lagens mening är uppskjuten lön.

Eftersom en anställd inte får lön under föräldraledigheten så har den heller inte rätt till pension. Därmed anses det inte som ett missgynnande att inte betala in tjänstepensionspremier för föräldralediga anställda om det inte skyldigheten framgår av något avtal. Här finns det mer information kring detta: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2009/15-09.pdf

Vad gäller det privata pensionssparandet är det arbetstagaren själv som sköter det. Numera finns ingen avdragsrätt för dessa premier i inkomstdeklarationen.

Som medlem i Företagarna ringer du kostnadsfritt och ställer dina frågor!

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.