podcast news play företagaren I media förmån faq

Minska arbetstid eller säga upp anställda på grund av corona?

Hur kan jag som företagare med anställda agera om jag måste dra ner på personalkostnader exempelvis på grund av corona-epidemin?

Vi bedriver konsultverksamhet och tar, som alla andra, nya beslut dag för dag utifrån coronaviruset. Om vi skulle hamna i ett läge där vi börjar tappa intäkter rejält kan en situation uppstå där vi behöver göra mer drastiska åtgärder.

Detta vill vi i så fall göra tillsammans och i dialog med våra medarbetare och undrar vad som är viktigt att tänka på om vi måste:  

  • Be medarbetarna att gå ner i arbetstid och endast arbeta de timmar de är belagda (dvs. som vi får betalt för av kund).  
  • Be dem frivilligt gå ner i lön, kanske 20 procent eller så.  
  • Be dem som har lite att göra att ta förlängd ledighet i sommar i form av tjänstledighet.
  • I sista hand, säga upp en del av eller alla våra anställda.  

Svar från juristerna:

Anställda och arbetsgivare kan gemensamt ingå frivilliga överenskommelser. I fallen som ovan, när det rör sig om försämringar av anställningsvillkoren får du räkna med att de anställda inte kommer godkänna sådana villkor frivilligt.

Eventuell förhandling med facket

I de fall det rör sig om organisationsförändringar kan du vara skyldig att informera och förhandla bland annat med kollektivavtalsbärande fack innan omorganisationen sker.

Tänk också på att arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön och ska göra en konsekvensbedömning av riskerna ur arbetsmiljösynpunkt innan ni genomför ändringarna. De anställda bör innan de beslutar hur de ska göra ta reda på hur det påverkar deras rätt till sjukpenning, a-kassa med mera.

Gå ner i arbetstid på grund av coronasmittan

Angående punkten "Be medarbetarna går ner i arbetstid och endast arbeta de timmar de är belagda (dvs som vi får betalt för av kund)":

Detta blir en ändring av anställningsvillkoren. Alternativet till en frivillig överenskommelse blir då att informera och MBL-förhandla med kollektivavtalsbärande fack och de fack som de anställda är medlemmar i om omreglering av anställningsvillkoren. I dessa fall bör du avvakta med att erbjuda tjänsten med de nya villkoren tills facket är informerat och du kommit överens med facket om att du får lämna erbjudandet (avseende ny tjänst med lägre sysselsättningsgrad) med krav på svar.

Säga upp på grund av arbetsbrist

Om de anställda inte går med på ändringarna i samband med MBL- förhandling så blir det aktuellt för arbetsgivaren att istället säga upp på grund av arbetsbrist. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal finns det inget fack att informera och förhandla med och för de anställda som inte är med i facket kan du då kan du lämna det skriftliga erbjudandet direkt till dem.  

Du kan läsa om detta i Arbetsgivarhandboken avsnitt 7.3.1.2.1 (för medlemmar).

Hur du gör en arbetsbristuppsägning kan du läsa om i avsnitt 6.3 i handboken.

Du hittar mall för erbjudande om annan tjänst bland våra kostnadsfria blanketter och mallar.

Gå ner i lön

Angående punkten "be dem frivilligt gå ner i lön, kanske 20 procent eller så":

Även detta är en ändring av anställningsvillkor som ska MBL-förhandlas om det inte sker helt frivilligt från den anställdas sida. Se svaret för punkt 1 ovan. 

Be anställda ta tjänstledigt

Vad gäller frågan om att ge dem som har lite att göra att ta förlängd ledighet i sommar i form av tjänstledighet så måste det ske helt frivilligt från de anställdas sida. Vid tjänstledighet av vissa anledningar sänks inte den sjukpenninggrundande inkomsten och tiden kan vara överhoppningsbar vid beräkning av dagpenning enligt a-kassereglerna. 

Säga upp anställda

Om du vill säga upp en del av eller alla era anställdaska ni först informera och MBL-förhandla omorganisationen med kollektivavtalsbärande fack. Om det är fem eller fler som ska sägas upp ska ni även varsla Arbetsförmedlingen, vilket du gör via deras hemsida. Du kan läsa mer om uppsägning på grund av arbetsbrist i Arbetsgivarhandbokens avsnitt 6.3  

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.