podcast news play företagaren I media förmån

Hur fungerar de nya reglerna kring arbetsgivarens avdragsrätt för pensionskostnader?

Vi har ålderspensionsförsäkring för anställda i företaget, där premien är avdragsgill i företaget, och löneskatt betalas på premien.Hur kommer de nya avdragsreglerna som träder i kraft den 1 jan 2015 att inverka på avdragsgill premie?

Reglerna för arbetsgivarens avdragsrätt för pensionskostnader för de anställda berörs inte av förslaget. Även det särskilda tilläggsutrymmet för anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen och skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska enligt förslaget vara oförändrat. Det förslag som finns i budgetpropositionen är att för de personer som har ett privat pensionssparande begränsa avdragsrätten år 2015 till 1 800 kr och att slopa avdragsrätten helt fr.o.m. den 1 januari 2016. Avdraget för privat pensionssparande är 12 000 kr för pensionspremier inbetalda år 2014.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.