Jobbskaparna. Välfärdsbyggarna. Samhällsbärarna.

Vi vet att det är viktigt för alla som bor och verkar i Sverige att företag kan vara framgångsrika här. Vi gläds med alla företagares framgångar, stora som små, men framförallt gläds vi åt att hela samhället tjänar på att de skapar jobb, bidrar till vår välfärd och bygger vår framtid.

Jobbskaparna

Ibland när vi läser tidningar eller lyssnar på politiker kan det verka som att de flesta jobb skapas av stora multinationella företag. I själva verket kunde inget vara mer fel. Enligt Statistiska Centralbyrån skapas fyra av fem jobb i mindre företag och idag sysselsätts långt många fler människor i små jämfört med stora företag.

Visste du förresten att småföretagen utgör 99,4% av alla företag i hela Sverige? Med tanke på att det finns över en miljon företag blir det tydligt att Sverige är ett land fullt av jobbskapande företagare och modiga entreprenörer.

Välfärdsbyggarna

På kommunal nivå är småföretagen och deras anställda Sveriges klart största skattebetalare. I hela 217 av landets 290 kommuner, det vill säga tre av fyra kommuner, står småföretagare för största andelen av skatteintäkterna.

Det betyder att småföretagen är livsviktiga för att kommunerna ska kunna bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, skolor och bibliotek. Dessutom räcker pengarna till sjukvård, räddningstjänst, ekonomiskt bistånd och mycket mer, något alla företagare bör känna sig stolta över.

Samhällsbärarna

Öppna marknader, snabb teknikutveckling och hård internationell konkurrens ställer nya krav på svenska företag. Efterfrågan förändras snabbt och nya branscher växer fram. Samtidigt som ekonomin blir allt mer komplex och snabbrörlig krävs att företagen blir allt mer flexibla och snabbfotade, något som alltid varit en självklarhet för småföretagare.

Företagarna

Som Sveriges största organisation för företagare kämpar vi för att göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Vi har 250 lokalföreningar, 18 regionkontor och tillsammans träffar vi över 100 000 företagare varje år, vilket gör oss till en stark och trovärdig röst i maktens korridorer.

Vi vill hylla alla företagare som varje dag går upp för att skapa jobb och välfärd. Tack för att ni finns.

lär känna människorna bakom företagen

Om Jobbskaparna

Med Jobbskaparna vill vi hylla företagare i Sverige.

4 av 5 jobb skapas idag i mindre företag. Företagare är jobbskapare, samhällsbärare och välfärdsbyggare.

Vi i Företagarna företräder över 70 000 företagare och samhällsbärare och har 250 föreningar. Vi erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika, oavsett hur företagaren definierar framgång.

Politikerna lyssnar på oss då vi är remissinstans till riksdag och regering och finns med i viktiga utredningar. Som den lokala rösten i näringslivsfrågor påverkar vi beslutsfattare i landets kommuner med våra ca 1900 förtroendevalda medlemmar.

Vi arbetar hårt för att minska regelbördan, sänka företagarfientliga skatter och öka kompetensförsörjningen så det blir lättare att anställa. Entreprenörer och samhällsbärare ska fokusera på att förverkliga sina drömmar istället för att lägga tid på pappersarbete.