headphones newspaper video-player

Årets Företagare & Årets Unga Företagare i Västra Götaland 2020

I september är det dags att utse Årets Företagare & Årets Unga Företagare i Västra Götaland. De nominerade är företagare som utsetts till Årets Företagare, eller Årets Unga Företagare, i sina respektive kommuner i vår region det senaste året. Regionvinnarna går sedan vidare och tävlar om titeln Årets Företagare i Sverige.


Kort om Årets Företagare

Företagarna Västra Götaland delar ut Årets Företagare & Årets Unga Företagare för att vi vill lyfta fram människan bakom företaget. Vi vill synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra allt bättre affärer. Bättre affärer leder till tillväxt som ger välstånd, något som alla vill ha.

Utmärkelsen Årets Företagare har en lång historia, precis som Företagarna. På lokal nivå har det delats ut sedan 80-talet och sedan 2007 har utmärkelsen även delats ut på regional och nationell nivå där de regionala vinnarna tävlar om titeln Årets Företagare i Sverige.


Förra årets vinnare

Årets Företagare i Västra Götaland 2019 kammades hem av Erik Gatenholm, Hector Martinez, Jockum Svanberg och Gusten Danielsson som driver Göteborgsföretaget Cellink.

Deras företag har skapat ett av världens första biobläck som blandas med levande celler och där en 3D-Bioskrivare kan skriva ut funktionella mänskliga vävnader. Kunderna är främst forskare som arbetar med att ta fram nya sätt att producera implantat och mänskliga organ. Med sina 110 anställda är företaget idag verksamt på 50 marknader och levererar sina produkter till 700 stycken väletablerade labb.

Juryn för Årets Företagare i Västra Götaland 2020

Från vänster: Maria Åkerberg - Dermanord Svensk Hudvård AB, Mikael "Dugge" Engström - Dugges Ale & Porterbryggeri AB, Margit Alard - Malard Ekonomikonsult, Fredrik Olsson - Miami Advertising Agency AB

Faktaruta Årets Företagare och Årets Unga Företagare i Västra Götaland

Årets Företagare delas ut årligen av Företagarna. Det är en av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser för företagare och den 8 september utses Årets Företagare och Årets Unga Företagare i Västra Götaland, traditionsenligt tillsammans med landshövdingen under en festlig lunch på residenset i Göteborg. Alla som blivit utsedda till Årets Företagare i kommunerna i Västra Götaland, under perioden 190701-200630 är inbjudna och har möjlighet att kamma hem den prestigefyllda utmärkelsen. Regionvinnaren går sedan vidare och tävlar om titeln Årets Företagare i Sverige.

Kriterier


För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare och Årets Unga Företagare ska följande kriterier uppfyllas:


Äga & Driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

 

Namn på årets kandidater till Årets Företagare & Årets Unga Företagare i Västra Götaland 2020 hittar ni i högerspalten! 

 

Ansvarig för regionfinalen av Årets Företagare och Årets Unga Företagare 2020
Lukas Petersson

LukasPetersson
Projektledare Marknad, Västra Götaland
Telefonnummer031-745 40 06, 0707-75 84 80
E-postlukas.petersson@foretagarna.se

Partners 2020
Utställare 2020