headphones newspaper video-player

Nominera Årets Företagare och Årets Unga Företagare på Orust

Nu är det dags att nominera Årets Företagare och Årets Unga Företagare 2020 på Orust! Nominera en eller fler företagare som är värda att lyftas fram för sitt stora engagemang. Nominera honom eller henne senast den 7 februari.

Kriterierna för Årets Företagare är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Kriterier 

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas: 

Äga & Driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Möjligheter som vinnare

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemsskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Årets Unga Företagare delas ut till en framgångsrik företagare under 35 år.

Nominera ditt förslag till Årets Företagare och Årets Unga Företagare på Orust senast den 7 februari 2020. Prisutdelning sker den 8 maj vid Galan'20 på Stenungsbaden Yacht Club. Läs mer på www.sto-galan.se

Vinnare 2019

Partners 2019
Utställare 2019