headphones newspaper video-player

Nominera Årets Företagare i Alingsås

Nu är det dags att nominera Årets Företagare i Alingsås! Nominera en eller fler företagare som är värda att lyftas fram för sitt stora engagemang. Nominera honom eller henne senast den 22 november.

Prisutdelning kommer att ske fredagen den 31 januari.

Näringslivsorganisationen Företagarna har under mer än 25 år delat ut utmärkelsen. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra företagare som genom sitt starka engagemang, sin handlingskraft och sitt nytänkande fungerar som en viktig förebild. Nu behöver vi Din hjälp att synliggöra företagare i Alingsås

Kriterier 

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas: 

Äga & Driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Senaste årens vinnare

  • 2014 Ola och Pelle Carlsson, Alingsås Bildelar
  • 2015 PA Ekström, Ekström fastigheter
  • 2016 Eivind Ottosson, Elpro
  • 2017 Staffan Brunnhage, ICA Sollebrunn
  • 2018 Peter & Lotta Blomquist, Allebike

Partners 2020
Utställare 2020