headphones newspaper video-player

Eslövs Hantverksförening och Företagarkvinnor

Ändamål - Föreningen skall genom sin verksamhet främst slå vakt om och främja den företagarkultur som finns kring hantverk och småföretag och som är en förutsättning för dess fortbestånd

Medlemskap erhålles av kvinnor med anknytning till hantverk och småföretagssarmhet samt av kvinnor som samtycker till föreningens ändamål. 

 

Ordförande:
Ingrid Knutsson
Telefon: 073-943 43 11
E-post: ingrid.knutsson@hotmail.com

Vice ordförande:  
Karin Lindeberg
Telefon: 070-281 65 84
E-post: Lindeberg_karin@hotmail.com

Sekreterare: 
Ann-Christin Ståhl
Telefon: 070-283 41 84
E-post: oacstahl@icloud.com

Kassör: 
Ann-Helen Karlsson
Telefon: 070-659 12 10
E-post: karlsson5758@hotmail.com

Styrelseledamot: 
Inger M Nilsson
Mobil: 070-592 20 89

Suppleant:
Brita Pålsson
Telefon: 072-303 20 53

Suppleant:  
 Birgitta Svensson
Telefon: 070-982 19 05

Eslövs hantverksförenings historia

Det var en julidag 1874 det började

Den 4 juli 1874 samlades ett 20- tal av Eslövs hantverkare för att dryfta frågan om  bildandet av en hantverksförening.

Intiativtagare var skäddarmästaren A.Jönsson och vagnmakaren P. Karlsson, vilka utlyst sammanträdet.

Den förtsa styrelsen utgjordes av skäddarmästare A. Jönsson, ordförande, snikarmästare J. Jacobsson, kopparslagare I.W. Ekman, bokbindare N.Wiren och byggmästare A. Nykvist. Suppleanter blev bagarmästare O. Nilsson och  snickarmästare J. Ekholm.

I stadgarna hette det bl.a. att inträde i föreningen kunde vinnas " af en hvar redbar hantverksidkare inom Eslöfs köping eller kringliggande ort, som bevisligen lärt yrket samt det samma med yrkesbiträden utöfvade".

Eslövs Hantverksförning, numera Företagarna i Eslöv, är trolingen kommunens äldsta ännu verkande förening. Föreningen kan nämlingen i år fira sitt 125- år jubileum. Föreningen var den sjunde i ordningen som bildades i Skåne.

Eslövshantverkarna tillhör såldes pionjärerna.

 

Tidigare ordförande, en förteckning

A. Jönsson Skräddaremästare 1874 - 1914
Olof Olsson Målaremästare 1915 - 1925
Reinhold Jönsson Snickaremästare 1926 - 1929
Magnus Andersson Hovfrisör 1930 - 1938
Martin Nilsson Fabrikör 1939 - 1945
Johan A. Nilsson Verkmästare 1946 - 1947
Eric Olin Skräddaremästare 1948 - 1951
Ludvig Nilsson Skräddaremästare 1952 - 1953
Enock Rosberg Smedmästare 1953 - 1953
Berndt Nilsson Bagaremästare 1954 - 1967
Uno Kronkvist Boktryckare 1968 - 1970
Luis Knutsson Skorstensfejare 1971 - 1971
Knut Nordkvist Bagaremästare 1972 - 1977
Folke Jönsson Fabrikör 1978 - 1987
Sven Linö Färghandlare 1988 - 1999
Alve Nilsson Plåtslagare 2000-
Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.