podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Möt medlem: Lakron AB

Möt medlem i Botkyrka-Salem:

Lakron AB hjälper kunder inom kompetensområdena affärsutveckling, lednings- & organisationsstöd, samt styrelseuppdrag och tillväxtfrågor. Exempel på uppdragstyper kan vara allt från ”chef-att-hyra” och processtöd till punktinsatser av varierande längd och omfattning. Uppdragsgivarna finns i det privata näringslivet i både små, medelstora och stora företag, samt näringslivsfunktioner i kommuner och regioner.

Typiska branscher för verksamheten är flygindustrin, mediaindustrin, IT-industrin och offentlig sektor. De senaste 8 åren har uppdragen huvudsakligen handlat om tillväxtutveckling i skärningsfältet mellan privat och offentlig sektor. Metodplattformen vilar på akademiskt väl förankrad grund inom innovation management och beprövade modeller för hantering av global konkurrensutsättning i ny marknadsdynamik.

Lakron AB
Moa Martinsons Torg 2, SE-112 15 Stockholm, Sweden
E-mail:     lg.larsson@lakron.se
Mobile:     +46 (0)731 82 83 84

Till föreningens sida

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.