podcast news play företagaren I media förmån faq

Möt medlem: Lakron AB

Möt medlem i Botkyrka-Salem:

Lakron AB hjälper kunder inom kompetensområdena affärsutveckling, lednings- & organisationsstöd, samt styrelseuppdrag och tillväxtfrågor. Exempel på uppdragstyper kan vara allt från ”chef-att-hyra” och processtöd till punktinsatser av varierande längd och omfattning. Uppdragsgivarna finns i det privata näringslivet i både små, medelstora och stora företag, samt näringslivsfunktioner i kommuner och regioner.

Typiska branscher för verksamheten är flygindustrin, mediaindustrin, IT-industrin och offentlig sektor. De senaste 8 åren har uppdragen huvudsakligen handlat om tillväxtutveckling i skärningsfältet mellan privat och offentlig sektor. Metodplattformen vilar på akademiskt väl förankrad grund inom innovation management och beprövade modeller för hantering av global konkurrensutsättning i ny marknadsdynamik.

Lakron AB
Moa Martinsons Torg 2, SE-112 15 Stockholm, Sweden
E-mail:     lg.larsson@lakron.se
Mobile:     +46 (0)731 82 83 84

Till föreningens sida

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.