headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Staten måste ta tidigare sjuklöneansvar

Vänta inte till april med att lyfta av sjuklönekostnaderna från företagen, skriver Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Företagarnas medlemmar hör av sig en allt ökande takt. De välkomnar regeringens besked om att staten ska ta över företagens sjuklönekostnader från 1 april men undrar varför beslutet inte gäller tidigare.

”Det är nu det är kris. I april kan det vara för sent”, säger en av alla företagare jag pratat med de senaste dagarna. Regeringen har i praktiken hemförlovat stora delar av företagens personal. Nu står företagen med enorma kostnader för sjuklön och dessutom ett underskott på personal för att deras verksamheter ska gå runt.

Otydliga besked

Redan innan coronakrisen fick jag ofta samtal från våra medlemmar som vädjat om att tidigarelägga tidpunkten när staten tar över sjuklönekostnaderna. Somliga medlemsföretag har på bara några dagar tappat över tjugo procent av arbetskraften som helt enkelt gått hem. Det innebär stora kostnader i minskad produktionen, lönekostnader för vikarier och sjuklönekostnader för alla de som gått hem från jobbet. 

Även om det naturligtvis är bra att regeringen kommit med förslag för att minska smittspridningen gick det lite för fort den här gången. Beskedet om att slopa karensen kom som en överraskning för företagen, men också för Försäkringskassan som ska administrera beslutet. Resultatet har inneburit att regeringen skapat ännu mer oro bland både företagare och anställda om hur det skulle gå till i praktiken, något som märks både i min inkorg som expert på Företagarna och hos mina kollegor i den juridiska rådgivningen. På samma sätt skapade beskedet om att slopa kravet på läkarintyg kaos, eftersom det är just ett förslag och alltså ännu inte genomfört. Detta är två tydliga exempel på hur regeringen behöver vara mycket noggrann och kommunicera tydligt.

Ersätt karenstid oavsett längd

Regeringen har också meddelat att egenföretagares karenstid ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14. Företagarna välkomnar beskedet. Men även här finns det problem med införandet. Varför omfattas inte de tiotusentals företagare (tolv procent) av alla egenföretagare som har karenstid på 30–90 dagar frågar sig både vi på Företagarna och våra medlemmar som jag varit i kontakt med? 

Det är nu det är kris, i april kan det vara för sent. Därför bär staten ta över sjuklönekostnaderna från och med 15 mars, inte i april som regeringen föreslagit. Likaså bör staten ersätta egenföretagares karenstid oavsett längd. Och detta precis som ovan – per omgående!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap