headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenkling.

Riktig förenkling kräver riktiga pengar

Nu testas stora delar av svensk arbetskraft i digitalt arbetssätt. Frågan är när svenska företagare får samma möjlighet att sköta sina åtaganden gentemot våra myndigheter digitalt? skriver Helena Fond.

År efter år och regering efter regering har Sveriges företagare fått höra samma budskap. Oavsett politiskt läge lovas det att reglerna ska bli färre och enklare, tillståndshandläggningen ska bli effektivare och tydligare, och kostnaderna för regelefterlevnad ska bli lägre för företagen. Trots det har lite hänt även om det finns många goda förslag på hur det kan gå till. I dessa kristider behöver våra politiker förutom att se till att genomföra akuta åtgärder för att få så många företag som möjligt att överleva, även orka med att prioritera investeringar som kan bidra med verklig förenkling för Sveriges alla småföretagare.

Väl investerade pengar

För att på riktigt förenkla för företagare behövs enkla och lättillgängliga digitala system där man kan hålla koll på sitt bolag, ansöka om tillstånd, följa sina ärenden och sköta inrapportering. Idéer och tankar kring dessa digitala ekosystem finns hos bland annat Tillväxtverket. De skulle möjliggöra för Sverige att placera sig i framkant jämfört med andra länder vad gäller förenklade myndighetskontakter för företag. Enligt en beräkning som Tillväxtverket gjort skulle detta kosta cirka 300 miljoner kronor att få till stånd i ett första läge. Det skulle vara väl investerade medel

Som företagare i Sverige kan du i dag komma igång med ditt företag fort, och processen är därtill någorlunda okomplicerad. Detta är mycket tack vare den myndighetssamverkan kring sajten verksamt.se som samlar en stor mängd information om hur man kan gå till väga. Men där tar det också stopp för många. Djungeln av blanketter för tillstånd och inrapportering är stor och svår, till den grad att många företagare helt enkelt måste ta in extern hjälp. I dessa kristider blir detta än mer aktuellt och påfrestande. Företagarnas egen undersökning visar också att över hälften av landets företagare oroar sig för att missa en rapportering eller en reglering som gäller deras företag och dryg åtta av tio oroar sig för vilka konsekvenser det kan få. Så kan vi inte ha det!

Stor samhällsekonomisk nytta

Många länder ligger i dag långt före Sverige och de verkligt konkurrenskraftiga länderna slåss om att vara bäst. Trots detta händer väldigt lite här hemma och vi kan konstatera att myndigheten knappt får medel att utveckla dagens verksamt.se. Menar man allvar med att vilja förenkla för företagare och stärka Sveriges konkurrenskraft är detta en mycket viktig del och resurser måste till! Det är inte mist viktigt när vi på sikt tagit oss igenom coronakrisen.

Enligt beräkningar från Tillväxtverket skulle ett utvecklat digitalt ekosystem för myndighetskontakter ge påtagligt positiva effekter. Bland annat skulle det ta Sverige närmare förenklingsmålen och generera 2,7 miljarder i samhällsekonomisk nytta. Förutom skulle detta minska den tid de behöver lägga på administration kopplat till myndigheter och även den dubbelrapportering som finns i dag. Inte minst skulle oron minska för att göra fel när man på ett enkelt sätt kan få information om vad som gäller för just mig och mitt företag.

Företagare vill göra rätt och chansen finns nu att på riktigt underlätta för dem att göra det. Se nu till att ge de medel som krävs och gör allvar av löften om att förenkla för alla Sveriges företagare! Det var viktigt innan krisen men det kommer bli än viktigare att förenkla för Sveriges företagare framöver så de kan fokusera på det som ger intäkter och välstånd.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap