headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

När dimman skingras står historien på företagarnas sida

19 mar 2020
I takt med att coronaviruset sprids i Sverige blir det uppenbart att det handlar om en kris för hela samhället, inte minst för det offentliga skyddssystemet med vården i täten. Men när dimman skingras – och det kommer den att göra – blir det viktigt att så många som möjligt har övervintrat. Och är det några som kan hålla ut i kris så är det företagare, skriver Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Mycket är oklart i nuläget och fokus för regering och myndigheter måste vara att begränsa spridningen av viruset och därmed skapa förutsättningar för att så snart som möjligt komma tillbaka till en mer normal verklighet. En rad politiska förslag har lagts fram i syfte att öka företagens möjligheter att hantera krisen. Det är en bra början. Vi på Företagarna arbetar hårt för att skapa klarhet kring när och hur dessa åtgärder kan omsättas i praktiken ute i företagen, samt för att föreslå och påtala behovet av ytterligare krisåtgärder. Mer om det löpande arbetet kan du läsa på vår samlingssida Corona – råd och stöd för företag.

Det handlar såklart om förslag för att minska påfrestningarna för alla er företagare som nu står inför en akut likviditetsbrist, permitteringar eller till och med konkurs. Det är ju ofta inte bara företaget som står på spel, utan även den egna och andras försörjning.

Historien lär oss att kriser går över

Men precis som tidigare kriser kommer även denna passera. Det viktiga är bara att så många företag och företagare som möjligt lyckas övervintra och fortsätta verksamheten när den mest akuta krisen är förbi. Här finns en historia att både lära sig av och luta sig mot när det känns svårt.

Den djupa ekonomiska krisen i början av 1990-talet ledde visserligen till en utslagning av stora delar av industrin. Men en lång rad strukturreformer pressades också fram vilka radikalt förändrade mycket av den ekonomiska politiken jämfört med 1970- och 1980-talen.

Striktare budgetregler, skattereform, avregleringar, skärpt konkurrenslagstiftning, EU-medlemskap, självständig riksbank med inflationsmål och rörlig växelkurs, ny pensionsreform. Det vill säga, inom loppet av några år drev politikerna igenom en ny och mer modern ekonomisk politik än den som fallerat. Samtidigt fick Sverige draghjälp av en svagare valuta, god internationell tillväxt samt en lyckosam positionering i den nya informationsteknologin.

Företagare är överlevare

Få individer är så erfarna, så starka och så förberedda på att hantera motgångar och misslyckanden såväl som framgångar, som företagare. Krisen kommer att gå över och läget kan då komma att bli bättre för Sveriges mindre och växande företag. Och då finns det kanske ännu mer av historien att lära.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap