podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagens behov måste styra arbetskraftsinvandring

När regelverket för arbetskraftsinvandring ska ändras är det viktigt att lyssna på företagen och näringslivet, skriver Catharina Bildt Grape.

Möjligheten att hitta kompetent arbetskraft är ofta avgörande för många företag. På pappret har vi bland världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring men verkligheten för Sveriges företag är något helt annat i form av långa handläggningstider, svårbegripliga beslut och avsaknad av transparens. Företagarna har länge drivit frågan om att reglerna måste ses över, därför är det välkommet att det efter år av mer snack än verkstad äntligen börjar röra på sig politiskt. I måndags kallade Moderaterna till presskonferens där de deklarerade att tålamodet är slut. De tänkte inte vänta på regeringens utlovade direktiv, som skulle presenterats under förra året, utan kommer i stället ta initiativ i utskotten. Och så i onsdags tillsatte regeringen den utredning som många väntat på.

Såväl IT-experter som bärplockare behövs

Det är bra att det blir politisk press i frågan, att regeringen inte kunnat stoppa de svårsmälta kompetensutvisningar som avlöst varandra är oacceptabelt. Flera av Moderaternas och regeringens förslag välkomnas av Företagarna, som att stoppa kompetensutvisningar, inrätta ett servicecenter för enklare administration och att ta krafttag mot brottslighet och utnyttjande av systemet. Däremot finns ett par förslag som Företagarna är skeptiska till − som att företagen ska betala in sociala avgifter i förväg och att rikta in arbetskraftsinvandring mot högkvalificerad arbetskraft. Det måste alltid vara företagets behov av arbetskraft som styr arbetskraftsinvandringen. Jag har träffat företag som är helt beroende av utländska IT-experter och jordgubbsodlare som är lika beroende av erfarna bärplockare som återkommer säsong efter säsong. Att politiskt bestämma vilken företagare som har mest behov av arbetskraft är fel. Glöm inte att bakom varje ansökan om arbetskraftsinvandring står en företagare som ska betala för arbetskraften.

Global konkurrens

De senaste åren har attityden och retoriken kring migration och invandring hårdnat betydligt i den politiska debatten. Det vore mycket olyckligt om företagens möjlighet att hitta kompetent arbetskraft offras på den allt strängare migrationspolitiksens altare. Små och medelstora företag är fortfarande de främsta jobbskaparna och något av en motor i svensk ekonomi. När frågan om arbetskraftsinvandring nu aktualiseras så lyssna på företagen och näringslivet vad som behövs för att Sverige ska kunna stå starka i en global konkurrens.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.