headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Pontus Lindström, företagarnas expert på lokalt företagsklimat.

Budgivning om välfärden saknar fokus på hur skatteintäkter skapas

Välfärdens finansiering och kommunernas ekonomi ser ut att bli en ödesfråga de kommande åren. Men allt för många politiker fokuserar mer på hur pengarna ska fördelas än hur de ska skapas.

Den senaste tiden har ekonomin i Sveriges regioner och kommuner varit en minst sagt het politisk fråga. På nationell nivå har riksdagens partier budat mot varandra om vem som är villig att ge mest pengar till välfärden, i form av statsbidrag till kommuner. Att politiker diskuterar omfördelningen av skattekronor är inte märkvärdigt och det är positivt att politikerna har fått upp ögonen för hur välfärden ska finansieras. Men mer önskvärt vore om politikerna hade lagt lika mycket fokus på hur skattepengarna ska skapas som hur de ska fördelas.

Har det blivit enklare att vara småföretagare?

Under valrörelsen 2018 anordnade Företagarna politiska debatter på nationell, regional och lokal nivå med syftet att belysa företagandets villkor. Politiker från både höger och vänster lovade då en rad åtgärder för att förbättra för småföretagare och jobbskapare. Tiden går snabbt och om två år är det återigen val i Sveriges kommuner, regioner och riksdag. Det finns anledning att fråga sig om det blivit enklare eller svårare att vara småföretagare i Sverige ett och ett halvt år efter valet? Än så länge lämnar leveransen av vallöftena på många håll mer att önska.

Vi ska träffa kommunledningar i hela landet

Nu går startskottet för en landsomfattande offensiv där Företagarna under våren träffar över hundra kommunledningar och berättar vad näringslivet anser är viktigast för att ytterligare vässa företagsklimatet. Även om det är lång tid tills nästa val eldar vi på kommunerna i en småföretagarvänlig riktning och fortsätter vara en regional och lokal blåslampa för att inte politikerna ska tappa fokus.

Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en kommun eller region. Utöver alla varor och tjänster som småföretagen skapar, bidrar de till sysselsättning och därmed också till de skatteintäkter som möjliggör kommunal välfärd.

Faktarapporter om det lokala näringslivet

I tisdags lanserade vi därför rapporten Företagarfakta, i form av 290 unika kommunrapporter, fyllda med statistik över hur det lokala näringslivet ser ut. Syftet är att främja ett beslutsfattande i kommunerna som underlättar jobbskapande och bidrar till ökad tillväxt.

Ur flera avseenden har det blivit enklare och bättre att driva företag i Sverige, inte minst jämfört med för några decennier sedan. Synen på entreprenörskap och lokala politiker och tjänstemäns attityder mot företagare har blivit mer positiv. Så gott som alla kommuner har i dag en näringslivsfunktion som arbetar för förbättrad service mot näringslivet. Digitalisering och globalisering har för många företagare öppnat upp nya marknader som gör det lika enkelt för en företagare i Bollnäs att sälja sina varor och tjänster till konsumenter i Boston som till invånarna i Borås.

Företagare får kakan att bli större

Men stora utmaningar återstår. Kriminalitet har under de senaste åren blivit en faktor som förpestar tillvaron för många företagare och deras anställda, särskilt inom handeln. Att lyckas hitta och rekrytera rätt kompetens är det största tillväxthindret för företagare i hela landet. Onödiga regler, höga avgifter och brist på förståelse från politiker och tjänstemän fortsätter på många håll att hämma företagandet.

Förbättrat företagsklimat, både lokalt och nationellt, är därför avgörande för fortsatt ekonomisk tillväxt och därmed en central del i att lösa kommunernas kris. Nu pågår det en budgivning om välfärdens finansiering. Vad som hade varit ännu bättre vore en budgivning om förbättrade villkor för Sveriges företagare så att den gemensamma kakan kan bli ännu större.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap