headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
I företag med 10–49 anställda är andelen som anser att uppsägning på grund av personliga skäl är betungande så hög som 68 procent. Källa: Företagarna 2019

Så upplever företagare att det är att förhålla sig till de olika reglerna i LAS

Samtliga uppsägningar är betungande för företagen oavsett om det rör arbetsbrist eller en uppsägning på grund av personliga skäl.

Nästan hälften av företagen (47 procent) anser att uppsägning på grund av personliga skäl är det förhållandevis mest betungande i LAS, medan två av tio företag anser att det är betungande meduppsägning på grund av arbetsbrist.

Källa: Företagarna 2019 (När arbetsrätt blir fel)

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap