podcast news play företagaren I media förmån

Agenda 2030 för företag

Agenda 2030 är den globala agendan för hållbar utveckling. Agendan med 17 globala mål har antagits av världens samtliga länder. Men även om agendan är global berör den alla nivåer. Och många av lösningarna finns lokalt och hos företagen.
Publicerad 26 mar 2019

De 17 målen har tagits fram för att hjälpa samhället och företag att fokusera på att lösa stora hållbarhetsutmaningar som till exempel klimatförändringar, urbanisering, vattenbrist, svält, ojämlikhet och mänskliga rättigheter. De är alltså bra stöd i ditt hållbarhetsarbete, men öppnar också upp för nya affärsmöjligheter.

Ett sätt ditt företag kan använda målen är för att visa hur ni bidrar till hållbar utveckling. Varje mål har flera mer detaljerade delmål som gör det enklare att peka på vad ditt företag medverkar till. Det är dessutom lätt att kommunicera med hjälp av symbolerna.

En global studie genomförd av PWC 2018 visade att 72 procent av företagen nämner de globala målen. Hälften har inkluderat dem i sin affärsstrategi. Målen har alltså blivit en viktig del av många företags hållbarhetsarbete och verksamhet. Målen kan därför bli ett hjälpmedel för din kommunikation till dina kunder om hur ni arbetar hållbart.

Använd också Agenda 2030 som inspiration. Med hjälp av målen kan du se över hur ditt företag kan utveckla sitt hållbarhetsarbete, men också hitta nya affärsmöjligheter. Kan ni utveckla era produkter och tjänster för att bidra till att lösa verkliga globala utmaningar och samtidigt möta nya behov?

globalamalen.se finns det mesta du behöver veta om Agenda 2030 och de globala målen på svenska. Här hittar du också material och ikonerna för din kommunikation.

De globala målen

Ingen fattigdom 
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

God hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Rent vatten och sanitet för alla 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Hållbar energi för alla 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Ekosystem och ekologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Genomförande och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.