headphones newspaper video-player
Företagarnas statistiker René Bongard.

Receptet på lyckan: bli företagare!

23 maj 2019
Företagens villkor och näringslivets utveckling är väl undersökt, men få har tittat på eldsjälarna bakom detta. Hur mår Sveriges företagare egentligen? Företagarna tillsammans med forskare vid sociologiska institutionen vid Umeå Universitet har undersökt det.

Undersökningen Hur mår företagaren? visar att företagare upplever en hög grad av välbefinnande och livstillfredsställelse. En företagare arbetar i snitt en arbetsdag mer per vecka än en vanlig anställd, men företagare är lyckligare än anställda. Medan lyckokurvan för anställda går upp på fritiden, är glädjeskillnaden mellan lediga dagar och jobbdagar marginell bland företagare.

Att kunna styra över sin egen tid är för många den största drivkraften till att starta eget. Företagare kan i stor utsträckning påverka sin dagliga arbetssituation och denna frihet leder till en högre grad av upplevd lycka. Även det stora engagemanget i företagandet och vissa personlighetsdrag är viktiga förklarningar till varför företagare mår bra. Företagare är generellt mer ”emotionellt stabila” än anställda. Personer som har en hög grad av emotionell stabilitet är bra på att hantera stress och motgångar samt tenderar att vara mindre självkritiska. Det är viktiga egenskaper för att driva eget företag.

Företagare som har företag med hög omsättning är mer nöjda med sin ekonomi. När omsättningen tuffar uppåt, tenderar glädjen att dämpas något – ett större företag innebär en tuffare press att hantera samt lägre autonomi. Företagare vars företag gick med vinst senaste året är mer tillfreds med livet och mår bättre både på jobbet och fritiden. Nöjdhet med arbetstiden är dock viktigare än omsättningen och lönsamhet.

En angelägen fråga är därför att fundera på vad som behövs att ensamföretagare ska kunna låta företaget växa utan att det sker till priset av en välbefinnandeförlust?

Upplevelsen av frihet är avgörande för hur vi mår. Det gäller för företagare men även för befolkningen i stort. Ensamföretagare mår bättre än företagare med anställda, i synnerhet jämfört med företagare som har upp till tio anställda. En viktig faktor i detta sammanhang tycks vara den lägre grad av kontroll och högre grad av tidspress som företagare med anställda upplever. En angelägen fråga är därför att fundera på vad som behövs att ensamföretagare ska kunna låta företaget växa utan att det sker till priset av en välbefinnandeförlust?

Som mest nöjda är företagare när de har kontakt med kunder och ägnar sig åt bolagets kärnverksamhet. Administration och att ha kontakt med myndigheter är däremot ett säkert sätt att bli illa till mods som entreprenör. Tidigare undersökningar från både Företagarna och Tillväxtverket visar att företagarnas regelbörda accelererade under förra mandatperioden, vilket tär på lusten att driva eget. Med innovativa digitala lösningar och en företagarvänlig attityd hos ”Myndighetssverige” skulle företagare slippa lägga så många timmar på myndigheter och administration och i stället kunna spendera mer tid på kundkontakter och kärnverksamheten.

Det är även tydligt att det bara blir bättre med tiden; äldre företagare mår betydligt bättre än yngre företagare, något som även gäller befolkningen som helhet. Men, även om det är så kul och givande att driva företag så får man inte glömma att spendera tid med nära och kära! Forskningen visar att goda sociala relationer är betydelsefulla. Företagare som ofta umgås med släkt, vänner och kollegor mår betydligt bättre än företagare som gör detta mer sällan.

Ta steget om du har funderat på att starta eget.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap