headphones newspaper video-player

Världsmiljödagen

Idag, den 5 juni, är det Världsmiljödagen då hela världen uppmärksammar miljön och de utmaningar som vi gemensamt står inför. Klimat- och miljöfrågor är något som vi på Företagarna prioriterar högt och genom bland annat vår egen Hållbarhetsportal vill vi underlätta för Sveriges företagare att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet har länge varit förknippat med stora företag, men vi får inte glömma att småföretagen (0–49 anställda) utgör 99,4 procent av samtliga företag i Sverige. Detta handlar om fler än en miljon företag. I kontakten med våra medlemmar och genom våra egna undersökningar vet vi att det finns ett starkt engagemang och vilja bland företagen att arbeta mer aktivt med hållbarhet. Det gäller oavsett bransch eller geografisk placering. Viljan att ställa om – och dra sitt strå till stacken både i fråga om miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet – är hög bland företagare.

Många tar redan i dag ett betydande ansvar för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det genererar ökad affärsnytta och kundnöjdhet samtidigt som vinsterna för samhället och miljön blir stora när allt fler väljer att ställa om. Dessutom blir det allt mer en förutsättning för att uppfattas som en seriös arbetsgivare. Företagen har en avgörande roll i omställningen och för att Sverige ska kunna nå de högt uppsatta klimatmål som vi satt, samt för att arbeta för Agenda 2030:s sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål.

För att Sverige ska ligga i framkant krävs det att företagen ges rätt förutsättningar att vara produktiva och innovativa samtidigt som de driver på för en hållbar utveckling. Rådgivning och vägledning är särskilt viktigt för mindre företag i deras hållbarhetsarbete.

I det engagemang som finns bland Sveriges företagare växer ofta hållbara affärsidéer och projekt fram. För att underlätta så att dessa idéer och projekt också ska kunna bli verklighet vill vi uppmärksamma våra medlemmar på den portal som den icke-vinstdrivande stiftelsen Entreprenörsstiftelsen nyligen har lanserat. Portalen ger förutsättningar att både marknadsföra sig, hitta finansiering och knyta värdefulla kontakter och dela erfarenheter.

Entreprenörsstiftelsen samarbetar med olika nationella organisationer och nätverk för att skapa bättre möjligheter för nya projekt som ger direkta effekter inom hållbarhetens alla områden. Alla medlemmar i Företagarna erbjuds nu att presentera och marknadsföra sina projekt helt kostnadsfritt. Det enda som krävs är att projekten lever upp till våra hållbarhetskrav och att det drivs av ett företag, en förening eller en stiftelse, som ett forskningsprojekt eller av en annan organisation.

Läs mer här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD