headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Den samlade konjunkturindikatorn i Småföretagsbarometer 2019 sjönk till 61 jämfört med 69 förra året och är därmed långt under det historiska snittet på 76.

Optimistiska småföretag upplever en allt svagare konjunktur

Småföretagen upplever 2019 fortsatt en relativt god tillväxt även om konjunkturtoppen har passerats.

Det är andra året i rad som konjunkturindikatorn minskar och den är nu på lägsta nivån sedan 2013, det vill säga i efterdyningarna av eurokrisen. De främsta orsakerna till nedgången jämfört medföregående undersökning är en svagare ökning i företagens orderingång följt av sysselsättning och omsättning.

Småföretagen upplever alltså fortsatt en relativt god tillväxt även om konjunkturtoppen har passerats.

Den sammantagna konjunkturindikatorn är en sammanslagning av de underliggande indikatorerna över sysselsättning, omsättning och orderingång. Ett nettotal över noll innebär att andelen företag som upplever en god konjunktur är större än andelen som upplever det motsatta.

Källa: Företagarna 2019 (Småföretagsbarometern)

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap