headphones newspaper video-player
En film från Bolagsverket

Lämna in din årsredovisning digitalt

12 apr 2019

Tre enkla steg – så gör du

  1. Ladda upp årsredovisningen med en eventuella revisionsberättelse direkt från din programvara som stöder digital inlämning.
  2. Skriv in personnummer samt e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som du vill bjuda in.
  3. Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen.

Du gör allt digitalt och ska inte skicka något på papper.

Läs mer hos Bolagsverket 

lamna-arsredovisning.jpg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap