headphones newspaper video-player
Rör inte rutavdraget

RUT har gett jobb till de som mest behöver det

Sänkta rut-taket riskerar slå mot en bransch som sysselsätter många som tidigare stod långt från arbetsmarknaden.

RUT-avdraget, avdrag för hushållsnära tjänster, är en populär reform som 616 000 svenskar utnyttjade för att ta siffror från 2014. Tillsammans köpte de tjänster för 3,1 miljarder kronor 2014 och gav 11 000 människor arbete i en sektor som knappt existerade innan. Över 18 000 företag erbjuder RUT-tjänster och 2014 var företagen i branschen mycket positiva om utvecklingen framåt.

RUT utvidgas - bör ske snabbt

Regeringen och Alliansen kom i samband med migrationsöverenskommelsen överens om att RUT ska utvidgas till att omfatta fler tjänster. Detta för att trösklarna till arbetsmarknadens ska sänkas och få fler i arbete snabbare. Ska utvidgningen ge effekt måste den dock komma igång snabbt.

Läs mer: #RUTuppropet, Nu samlar vi in idéer om nya rut-tjänster.


Vad innebär sänkningen av RUT-taket?

Sänkningen av taket för Rut från 50 000 kronor per person och år till 25 000 kronor är ett stort problem. Även om det inte är så många som drabbas av sänkningen har den skickat signaler till hela branschen. 2014 var RUT-företagarna mycket positiva om framtiden.

Men efter aviseringen om sänkningen sjönk tillväxten av antalet företag i branschen minskade från 10 till 1 procent. Småföretagarna reagerade direkt på signalerna om att branschen skulle kvävas och slutade att starta företag inom branschen.

Läs mer: Jobb för nyanlända befaras försvinna efter halverat rut-tak


Fler tjänster - men lägre tak

Ett annat problem är att de som köper hushållsnära tjänster nu kommer att få fler tjänster att välja mellan samtidigt som taket för hur mycket de kan utnyttja det sänks. Detta går inte ihop med viljan att skapa fler företag och jobb att fler tjänster ska dela på en mindre pott.

En av de som reagerade är Annika Hedström som driver Annika Hemtjänst. Hennes företag utförde stolt RUT-tjänster från 2009 men valde att sluta med det i april 2015 på grund av de ändrade förutsättningarna. Ni kan läsa intervjun med henne här.

RUT-jobb bra för integration

RUT brukar beskrivas som en integrationsfaktor där de som står långt från arbetsmarknaden får en chans att komma i arbete. En undersökning som Företagarna gjorde tillsammans med Offerta 2014 bekräftar den bilden. 46 procent av de som anställts kom från arbetslöshet och fick genom RUT ett arbete och en inkomst.

Samma undersökning visade att 54 procent av företagen hade anställda med fler än 2 nationaliteter. Hela en av fem företag hade mer än 18 nationaliteter. Det visar vilken integrationsmotor RUT är.

Återinför taket på 50 000 kronor

Med detta menar Företagarna att det var fel att sänka taket. Vill regeringen få fler i arbete och att fler nyanlända snabbt ska komma ut i arbete måste taket åter bli 50 000 kronor per person och år. På så sätt skapas fler företag och därmed också fler jobb.

Påverka! #RUTuppropet, Vilka nya rut-tjänster vill du se?

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD