podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Vad är en miljöpolicy?

Är du i färd med att skriva en miljöpolicy? Här kommer några tips.
Miljöplicy. Foto: Shutterstock

Vi frågade Johan Genneby från hållbarhetsföretaget Beyond Intent om råd!

Varför ska man göra en miljöpolicy?
- Syftet med en miljöpolicy är att deklarera företagets miljöambitioner och utgör grunden för företagets miljöarbetet. Den sätter riktning och kan även redovisa övergripande mål och åtaganden.

Vad bör ingå i en miljöpolicy?
- En miljöpolicy behöver inte vara ett långt och invecklat dokument. Den är med fördel kort och tydlig så att all personal kan känna till innehållet i policyn och förstå hur den påverkar verksamheten och deras ansvarsområden för att kunna arbeta med att uppfylla intentionerna i policyn.

- En bra utgångspunkt är att en miljöpolicy ska också visa hur företaget påverkar miljön, vilka aspekter som är viktigast, vem som är ansvarig inom företaget och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling, samt hur man tänker följa upp på målen.


Nämn fem viktiga områden för en hållbarhetspolicy!

  •  Åtagande om att förebygga och minska miljöpåverkan
  •  Åtagande om att bidra positivt till samhället
  •  Åtagande om att överensstämmelse med relevanta lagkrav
  • Åtagande om att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda
  •  Försäkran om att policyn kommer att implementeras och kommuniceras

 

Räcker det med att göra en miljöpolicy om man vill ta ansvar?

- En miljöpolicy visar företagets ambitioner enbart vad gäller miljöfrågor. Den är naturligtvis ett viktigt styrdokument för miljöarbetet, men ett företag påverkar sin omgivning också på andra sätt. Att ta ett samhällsansvar som företagare innebär också att man ser över sin sociala och ekonomiska påverkan.

- Ett sätt att sätta en övergripande riktning är att utveckla ett policydokument för ditt företags engagemang och strategi för alla områden av hållbarhet, en hållbarhetspolicy. Den sammanfattar hur företagets ambition och inställning för att arbeta med att hantera olika typer av hållbarhetsrisker, även miljö.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.