headphones newspaper video-player

Innehållsbanken

Företagarnas nyheter och nyttigheter

Här hittar du nyheter, artiklar från Företagaren, avsnitt av #företagarpodden,  rapporter, guider, med mera! Sortera på din ort, ämne och vilken typ av mediafil du vill ta del av. Vad vill du veta mer om idag?

Regelbördan ökar trots politiska löften

Inför årets val är partierna eniga: företagens regelbörda måste lätta. Regelbördan tynger svenska företag och hämmar tillväxten. Enligt Tillväxtverket ökar företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler med cirka 1,2 miljarder kronor om året. Företagarens valtermometer visar hur långt partierna är villiga att gå för att minska regelbördan.

23 aug 2018 | Riks | Valet2018, Arbetsmarknad | Guide

Flera partier ifrågasätter föråldrad arbetsrätt

I årets val ligger arbetsrätten ovanligt högt på partiernas agendor. Just arbetsrätten upplevs av många företagare som krånglig och svår att tillämpa. Lagen om anställningsskydd (LAS) kom till på 1970-talet och är inte anpassad efter dagens arbetsmarknad. Företagarens valtermometer visar hur företagarvänliga förslagen är.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD