GARANT Tjänstegruppliv (TGL)

Ge din och dina anställdas familjer lite extra trygghet.

Företagarna, i samarbete med Länsförsäkringar, erbjuder en tjänstegrupplivförsäkring för företag som inte har kollektivavtal. Med GARANT Tjänstegruppliv får du som verksam företagare och dina anställda tjänstemän en livförsäkring som motsvarar kollektivavtalens tjänstegrupplivförsäkring.

Försäkringen lämnar ersättning till efterlevande vid dödsfall. Försäkringsbeloppet är 6 prisbasbelopp och det minskar med ett halvt prisbasbelopp per år från och med det år den försäkrade fyller 55 år.

Förmånstagare är i första hand make eller sambo och i andra hand den försäkrades arvingar. Om den försäkrade har barn som inte har fyllt 20 år vid dödsfallet, betalar vi också ut ett extra engångsbelopp till barnen.

Läs mer i produktbladet för 2019

GARANT Tjänstegruppliv är ett enkelt och billigt sätt att ge dina anställda tjänstemän ett extra försäkringsskydd för familjen. Försäkringen kostar bara 39 kronor/månad och anställd.

Anmäla ett olycksfall

Ring oss på telefonnummer 08 - 406 17 77 så hjälper vi dig direkt!

Intresseanmälan

Namn
Telefonnummer
Epost