GARANT Småföretag

Försäkringen som tryggar ditt företagande.

GARANT Småföretag är framtagen i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB (nedan Willis Towers Watson) och försäkringsbolaget Protector. Willis Towers Watson distribuerar och administrerar försäkringen.

GARANT Småföretag ger ett omfattande försäkringsskydd och kan tecknas av företag som ägs/drivs av dig som medlem i Företagarna och vars behov av försäkringsskydd tillgodoses. Försäkringen går givetvis även att komplettera med de tillägg som behövs med tanke på din verksamhet och andra behov.

Villkor anpassade efter småföretag

GARANT Småföretag är en omfattande småföretagsförsäkring med villkor som är anpassade för de små företagen.

Läs mer i produktbladet

Viktiga fördelar med GARANT Småföretag: 

  • Grundsjälvrisken är 0,1 pbb vid skador på egendom samt ansvar för person- och sakskada. Detta motsvarar 4 650 SEK (baserat på prisbasbelopp 2019). Många företagsförsäkringar har en självrisk som är det dubbla beloppet. 
  • Allriskförsäkring som ger ett skydd för plötslig och oförutsedd skada.
  • Maskinskada - ger skydd för inifrån kommande skada, t ex plötsligt fel på kopiatorer eller andra tekniska hjälpmedel. Många företagsförsäkringar ersätter endast utifrån kommande skada som brand eller vattenskada.

Kombirabatt

Tecknar du GARANT Småföretag i kombination med GARANT Bil får du en rabatt med 10 % på premien för GARANT Småföretag. Kombirabatten omfattar inte tilläggsförsäkringarna.

Har du frågor?

Kontakta Willis Towers Watson genom att skicka e-post till sakforsakring@foretagarna.se

Skadeanmälan

Vill du göra en skadeanmälan? Klicka här

Vid anmälan om skada ska alltid ”Företagarna” och försäkringsnummer anges.

Vid frågor, skicka e-post till skador@protectorforsakring.se eller ring tel 08-410 637 00 (Öppet måndag – fredag 09.00 – 17.00).
Vid akuta frågor utanför kontorstid dirigeras samtalet vidare till skadejour på Falck.

För att teckna försäkringen GARANT Småföretag behöver du vara medlem i Företagarna. Bli medlem här.

Om du önskar få offert, sänd Ansökan om offert för GARANT Småföretag och tilläggsförsäkringar till Willis Towers Watson. Du hittar blanketterna under ”Viktiga dokument”.

Frågor & Svar

Kan jag teckna  GARANT Småföretag?
- GARANT Småföretag är en prisvärd försäkring med brett skydd som kan tecknas av i stort sett alla verksamheter med en omsättning på max 100 MSEK. Försäkringen gäller för verksamhet i Norden.  
 
Vad är bra med GARANT Småföretag?
- I försäkringen ingår allrisk- och maskinförsäkring vilket innebär att skydd finns om man t ex spiller kaffe i datorn eller det uppstår ett maskinfel på kopiator eller andra maskiner.
Vid samtidigt tecknad GARANT Bil ges 10 % rabatt på grundpremien för GARANT Småföretag.
GARANT Småföretag har låg självrisk: 0,1 prisbasbelopp (år 2018 utgör detta 4 450 SEK)
 
Vad gör jag om jag drabbas av skada?
- Kontakta försäkringsbolaget Protector så snart som möjligt via deras hemsida, alternativt på telefon: 08-410 63 700.
 
Vad är uppsägningstiden på försäkringen?
- Försäkringen har en avtalsperiod på ett år, med förnyelse den 1 november varje år. Om verksamheten upphör kan försäkringen avslutas i förtid och återbetalas genom att ni skickar e-post och meddelar Willlis AB. I annat fall kan den sägas upp i samband med förfallodagen den 1 november.

Vad innehåller försäkringarna GARANT Mini och Småföretag?
- Kortfattat är det ungefär en hemförsäkring, men för ditt företag.
De skyddar företagets egendom, men innehåller även avbrottsförsäkring vid egendomsskada, rättsskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring och ansvarsförsäkring bland annat.
 
Kan jag teckna ansvarsförsäkring?
- Ansvar för rådgivande verksamhet kan tecknas som tillägg till någon av grundförsäkringarna GARANT Mini eller GARANT Småföretag.
 
Varför behövs separat ansvarsförsäkring, det står ju att det ingår i grundförsäkringen?
- Grundförsäkringen och tilläggsförsäkringen omfattar olika typer av risker. Den som ingår i grundförsäkringen gäller bara skadeståndsanspråk som grundas i fysisk skada på en person eller egendom. För all form av rådgivande verksamhet, eller skadeståndsanspråk av ren ekonomisk art, krävs tillägget som gäller professionsansvar.

Jag vill ha en konsultförsäkring, kan ni erbjuda det?

- Efter ifylld och inskickad ansökan om offert så kan det erbjudas som tillägg till GARANT Småföretag.

Hur lång är uppsägningstiden och hur gör jag om jag vill avsluta min försäkring?

- Försäkringen löper på så länge den är betald. Vid varje ny avisering finns möjlighet att avsluta försäkringen.

Jag vill säga upp min försäkring, hur gör jag?

 Meddela detta skriftligt till Willis AB genom e-post till sakforsakring@foretagarna.se eller skicka ett brev till Företagarna Försäkringar, Willis AB, Box 7273, 103 89 Stockholm.

Jag förstår inte hur jag ska gå till väga för att teckna försäkringen?

- Ibland kan det vara svårt att hålla isär de begrepp som nämns i samband med att man fyller i en ansökan, och då är det bättre att se till så att det blir rätt gjort. Kontakta därför Willis AB på telefon 08 – 406 17 77, eller e-post sakforsakring@foretagarna.se, så hjälper vi dig.

Jag har drabbats av en skada, men förstår inte hur jag ska gå till väga för att anmäla den?

- Ibland kan det vara svårt att förstå hur en skada ska anmälas, och då är det bättre att se till så att det blir rätt gjort. Kontakta därför Willis AB på telefon 08 – 406 17 77, eller e-post sakforsakring@foretagarna.se så hjälper vi dig.