GARANT Mini

En enkel och smart paketerad företagsförsäkring

GARANT Mini är framtagen i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB (nedan Willis Towers Watson) och försäkringsbolaget Protector. Willis Towers Watson distribuerar och administrerar försäkringen. 

Försäkringen ger ett grundskydd för ditt företag till exempel vid uppstart eller om du är soloföretagare. Har du kontoret hemma gäller samma skyddskrav som för din hemförsäkring.

OBSERVERA: GARANT Mini är i första hand anpassad för konsulter, företag som bedriver skönhets- & SPA-behandlingar t ex frisörer, massörer och fotvård samt mindre butiker utan livsmedel, stöldbegärlig egendom eller hälsokost.

Försäkringen går även att komplettera med vissa tillägg som kan behövas med tanke på din verksamhet eller andra behov.

Nyhet! Nu finns färdiga försäkringspaket inklusive ansvarsförsäkring för dig som är organisations-, data- eller bokföringskonsult.
Willis Towers Watson ger tillsammans med Protector råd kring vad du behöver tänka på i produktbladet.

Läs mer i produktbladet

Klicka för den tilläggsförsäkring som önskas i den digitala Ansökan om offert längre ned på denna sida. Om du ansöker om tilläggsförsäkring finns ansökningsblanketterna för offert under Viktiga dokument. Willis Towers Watson behandlar din ansökan om offert.

Tänk på!

Försäkringen erbjuds till dig som äger/driver ett företag som har en årsomsättning upp till 2 MSEK. Om du under försäkringsåret ökar din omsättning över 2 MSEK är det viktigt att du meddelar Willis Towers Watson så att du inte riskerar att få en nedsättning i händelse av skada.

Skadeanmälan

Vill du göra en skadeanmälan? Klicka här

Vid anmälan om skada ska alltid ”Företagarna” och försäkringsnummer anges.

Vid frågor, skicka e-post till skador@protectorforsakring.se eller ring tel 08-410 637 00 (Öppet måndag – fredag 09.00 – 17.00). 
Vid akuta frågor utanför kontorstid dirigeras samtalet vidare till skadejour på Falck.

Har du frågor?

Kontakta Willis Towers Watson genom att skicka e-post till sakforsakring@foretagarna.se

Ansökan om offert GARANT Mini

Jag är medlem i Företagarna

För att ansöka om offert behöver du vara medlem i Företagarna. Läs mer och bli medlem här. 

Vid behov av tilläggsförsäkring för konsultansvar och behandlingsskada kryssa för lämplig ruta nedan om sådan önskas. OBS! Bifoga även besvarad ansökningsblankett. Blankett finns att hämta under rubriken ”Viktiga dokument". Offert skickas innan försäkring kan tecknas.
Behandlingsskada - Ansökningsblankett finns ej. Vid önskemål om denna försäkring återkommer vi med besked om vilka underlag som önskas.
Villkor för behandling av personuppgifter

Genom att kryssa i boxen ovanför godkänner jag villkoren.

Frågor och svar GARANT Mini

Vad kostar försäkringen?
- GARANT Mini har en fast grundpremie på 1200 kr per år. För GARANT Småföretag beräknas premien  t.ex. på typen av verksamhet och var den bedrivs samt omsättning. Till båda försäkringarna kan man göra tillägg som premiesätts separat.
 
Kan jag teckna GARANT Mini?
- GARANT Mini är anpassad för konsulter, företag som bedriver skönhets- & SPA-behandlingar (massage, pedikyr, manikyr o dyl) samt mindre butiker utan livsmedel, stöldbegärlig egendom eller hälsokost. En förutsättning är att man har en omsättning under 2 MSEK per år. Om GARANT Mini uppfyller era behov är den perfekt för det nystartade eller lilla företaget.
 
Vad är bra med GARANT Mini?
- Försäkringen ger ett bra grundskydd och tjänstereseförsäkring ingår. Vid verksamhet som bedrivs i hemmet räcker det att inbrottsskyddet uppfyller hemförsäkringens skyddskrav.
GARANT Mini har en låg självrisk:  0,1 prisbasbelopp (år 2018 utgör detta 4 450 SEK)
För andra verksamheter och bolag med högre omsättning erbjuder vi den mer omfattande lösningen GARANT Småföretag.

Vad innehåller försäkringarna GARANT Mini och Småföretag?
- Kortfattat är det ungefär en hemförsäkring, men för ditt företag.
De skyddar företagets egendom, men innehåller även avbrottsförsäkring vid egendomsskada, rättsskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring och ansvarsförsäkring bland annat.
 
Kan jag teckna ansvarsförsäkring?
- Ansvar för rådgivande verksamhet kan tecknas som tillägg till någon av grundförsäkringarna GARANT Mini eller GARANT Småföretag.
 
Varför behövs separat ansvarsförsäkring, det står ju att det ingår i grundförsäkringen?
- Grundförsäkringen och tilläggsförsäkringen omfattar olika typer av risker. Den som ingår i grundförsäkringen gäller bara skadeståndsanspråk som grundas i fysisk skada på en person eller egendom. För all form av rådgivande verksamhet, eller skadeståndsanspråk av ren ekonomisk art, krävs tillägget som gäller professionsansvar.