GARANT Inkomstskydd

Fyller på upp till normal lön.

Företagare är den grupp som får lägst ersättning vid långvarig sjukdom. Anställda, i både privat och offentlig verksamhet, har olika trygghetsavtal medan egenföretagare i regel saknar skydd utöver vad den allmänna sjukförsäkringen ger.

Produktblad för 2018

GARANT Inkomstskydd erbjuds i samarbete med Länsförsäkringar.

Med gruppsjukförsäkringen GARÀNT Inkomstskydd, kan du minska ditt inkomsbortfall vid långvarig arbetsoförmåga med en skattefri månatlig ersättning anpassad till din inkomst. GARANT Inkomstskydd kan även vara ett viktigt komplement till GARANT GrundPlus som tillsammans ger ett omfattande skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall till dig och din familj.

GARANT Inkomstskydd kan tecknas för medlemmar och kompanjoner till medlemmar i Företagarna mellan 18 och 63 år. Försäkringen gäller som längst till det år du fyller 65.

Tänk på!

Komplettera med GARANT Intäkt om du eller någon annan nyckelperson skulle bli långvarigt sjuk.

Anmäla ett olycksfall

Ring oss på telefonnummer 08 - 406 17 77 så hjälper vi dig direkt!

Intresseanmälan

Namn
Telefonnummer
Epost