GARANT Sjukförsäkring

Ekonomisk trygghet om du blir sjuk

Företagare är den grupp som får lägst ersättning vid långvarig sjukdom. Anställda, i både privat och offentlig verksamhet, har olika trygghetsavtal medan egenföretagare i regel saknar skydd utöver vad den allmänna sjukförsäkringen ger.

Produktblad för 2019

GARANT Sjukförsäkring erbjuds i samarbete med Länsförsäkringar.

Med GARÀNT Sjukförsäkring kan du minska ditt inkomstbortfall vid långvarig arbetsoförmåga. Försäkringen kan även vara ett viktigt komplement till GARANT GrundPlus som tillsammans ger ett omfattande skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall.

GARANT Sjukförsäkring består av tre kompletterande delar och du väljer själv vilka delar du vill köpa:

  • Inkomstskydd: Ger varje månad ett inkomsttillskott vid långvarig arbetsoförmåga som varat mer än 3 månader.
  • Sjukkapitalförsäkring: Ger ett engångsbelopp efter tre års arbetsoförmåga till minst 50 procent.
  • Diagnosförsäkring: Betalar en engångssumma om du drabbas av någon av de diagnoser som ingår, till exempel stroke, cancer och hjärtinfarkt.

GARANT Sjukförsäkring kan tecknas av dig som är företagare och medlem i Företagarna mellan 16 och 63 år. Försäkringen gäller som längst till det år du fyller 65.

Tänk på!

Komplettera med GARANT Intäkt om du eller någon annan nyckelperson skulle bli långvarigt sjuk.

Anmäla ett olycksfall

Ring oss på telefonnummer 08 - 406 17 77 så hjälper vi dig direkt!

Intresseanmälan

Namn
Telefonnummer
Epost