För dig som ny medlem

Välkommen som medlem hos Företagarna. Och som ny medlem bjuder vi dig på ett bra försäkringsskydd under de tre första månaderna.

GARANT GrundPlus

Du som tecknat ett företagsmedlemskap hos oss får försäkringen GARANT GrundPlus som är en liv- sjukvårds – och olycksfallsförsäkring. Här nedan kan du läsa mer om vad försäkringarna innehåller och vilka förutsättningar som gäller för att du skall kunna omfattas av dem.

Produktblad för 2019

För- och efterköpsinformation

GARANT Inkomstskydd

Du som är under 50 år får också GARANT Inkomstskydd som ger dig en bra ersättning om du skulle drabbas av en längre tids arbetsoförmåga. GARANT Inkomstskydd ingår i försäkringspaketet GARANT Sjukförsäkring. 

Produktblad för 2019

För- och efterköpsinformation

Förebyggande hälsotjänster

I försäkringen ingår även en rad hälsotjänster som bl.a. chefsstöd, personligt samtalsstöd och webbaserade hälsoprogram för dig och dina anställda. Du kan dessutom testa hälsoprofilen för dig och ditt företag för att kunna identifiera och ta tag i problem innan de blir alltför stora.

Läs mer om de förebyggande hälsotjänsterna här >> 

Att tänka på

Försäkringen gäller för dig som är fullt arbetsför när du blir medlem. Fullt arbetsför är den som:

  • Kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall
  • Inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning
  • Inte varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste tre månaderna.

Försäkringen träder i kraft dagen efter du har betalat ditt medlemskap och avslutas automatiskt efter tre månader om du väljer att inte förlänga. 

Du som betalar ett kompanjonsmedlemskap har rätt att teckna motsvarande GrundPlus-paket mot full arbetsförhet inom tre månader från det att serviceavgiften har betalats.