Till företagarna.se

Anmäl skada

Välj försäkringskategori som skadan gäller.

Boka sjukvård

0771-666 115

Ring sjukvårdsförmedlingen för rådgivning, tidsbokning hos vårdgivare, personligt samtalsstöd, chefsstöd eller rådgivning av hälsocoach.

Öppettider

Sjukvårdsrådgivning och samtalsstöd: 08:00-19:00 (19:00-08:00 jourbemanning)
Tidsbokning hos vårdgivare: vardagar 08:00-18:00

 

Övriga ärenden

Kontakt

Frågor och svar

GARANT Mini

Trygg företagsförsäkring för det lilla företaget. Ungefär som en hemförsäkring men för ditt företag. GARANT Mini passar det lilla företaget, företag i uppstartsfasen eller soloföretagaren. För företag med en årsomsättning upp till 2 miljoner kronor.

Trygg med grundläggande företagsförsäkring

Oavsett storlek på ditt företag är det viktigt att ha en försäkring. GARANT Mini är en smart försäkring för dig som är soloföretagare, i uppstartsfasen, eller för det lilla företaget. För endast 100 kr i månaden, erbjuder försäkringen ett grundskydd för ditt företag.

GARANT Mini är ungefär som en hemförsäkring, men för ditt företag. Årspremien är 1200 kr och ger ett grundskydd som omfattar egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring, avbrottsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Försäkringen är i första hand anpassad för konsulter, företag som bedriver skönhets- & SPA-behandlingar, t.ex. frisörer, massörer och fotvård samt mindre butiker utan livsmedel, stöldbegärlig egendom eller hälsokost. GARANT Mini erbjuds till dig som äger/driver ett företag som har en årsomsättning upp till 2 MSEK. Växer ditt företag, kan du enkelt uppgradera till GARANT Småföretag.

 

Fördelar med GARANT Mini

  • Låg premie
  • Ger ett tryggt grundskydd
  • Möjlighet att teckna kompletterande ansvarsförsäkring
  • Färdiga paketpriser på tre nivåer för organisations-, data- och bokföringskonsulter
  • Enkelt att uppgradera till GARANT Småföretag när företaget växer

Tilläggsförsäkring för dig med rådgivande eller behandlande verksamhet

För dig som jobbar med rådgivande verksamhet kan det vara nödvändigt att komplettera ditt skydd med en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Tilläggsförsäkringen ger skydd om du t.ex. har levererat underlag som leder till förseningar och merkostnader för din uppdragsgivare, eller om du gör felaktiga beräkningar som leder till att en person eller egendom skadas. För dig som utför behandlingar så som exempelvis massage, manikyr eller hårvård erbjuder vi en behandlingsskadeförsäkring. Behandlingsskadeförsäkringen kan bli aktuell t.ex. om din behandling orsakar en skada på kunden, om en laserbehandling ger kunden ett brännmärke eller vid en allergisk reaktion i samband med en ansiktsbehandling. För dig som är organisationskonsult, datakonsult eller bokföringskonsult har vi färdiga paketpriser. Du kan välja mellan tre nivåer beroende på hur högt ansvarstillägg du behöver, eller kontakta Willis Towers Watson för att diskutera kring vilken lösning som passar dig bäst.

GARANT Mini är framtagen i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB och försäkringsbolaget Protector Försäkring Sverige, Filial av Protector. Willis Towers Watson distribuerar och administrerar försäkringen.

 

Detaljerad information

Produkt- och förköpsinformation GARANT Mini

Vanliga frågor och svar

Avbrottsförsäkring – Nej, eftersom försäkringen endast ersätter den förlust av täckningsbidrag som uppstår till följd av en ersättningar egendomsskada på dina saker/lokal. Att verksamheten inte får kunder i samma utsträckning som tidigare räknas inte som en sådan skada.

Avbrottsförsäkring – Nej, försäkringen ersätter den förlust som uppstår p.g.a. en faktisk egendomsskada på dina saker/din lokal. Personal som sätts i karantän eller måste jobba hemifrån räknas inte som en sådan skada och försäkringen kan därför inte hjälpa dig.

GARANT Mini har en fast grundpremie på 1200 kr per år. Kompletterande försäkringar premiesätts separat.
Kortfattat är det ungefär som en hemförsäkring, men för ditt företag. Försäkringen skyddar företagets egendom, men innehåller även bland annat avbrottsförsäkring vid egendomsskada, rättsskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring och ansvarsförsäkring.

Försäkringen ger ett bra grundskydd och tjänstereseförsäkring ingår. Vid verksamhet som bedrivs i hemmet räcker det att inbrottsskyddet uppfyller hemförsäkringens skyddskrav. GARANT Mini har en låg självrisk: 0,1 prisbasbelopp (år 2020 utgör detta 4 730 SEK). För andra verksamheter och bolag med högre omsättning erbjuder vi den mer omfattande lösningen GARANT Småföretag.

GARANT Mini är anpassad för konsulter, företag som bedriver skönhets- & SPA-behandlingar (massage, pedikyr, manikyr o dyl.) samt mindre butiker utan livsmedel, stöldbegärlig egendom eller hälsokost. En förutsättning är att man har en omsättning under 2 MSEK per år. Om GARANT Mini uppfyller dina behov är den perfekt för det nystartade eller lilla företaget.
Grundförsäkringen och tilläggsförsäkringen omfattar olika typer av risker. Den ansvarsförsäkring som ingår i grundförsäkringen gäller bara skadeståndsanspråk som grundas i fysisk skada på en person eller egendom. För all form av rådgivande verksamhet, eller skadeståndsanspråk av ren ekonomisk art, krävs tillägget som gäller professionsansvar. Ansvar för rådgivande verksamhet kan tecknas som tillägg till grundförsäkringen GARANT Mini.

 

Ansökan om offert GARANT Mini

Jag är medlem i Företagarna

För att ansöka om offert behöver du vara medlem i Företagarna. Läs mer och bli medlem här. 

Vid behov av tilläggsförsäkring för konsultansvar och behandlingsskada kryssa för lämplig ruta nedan om sådan önskas. OBS! Bifoga även besvarad ansökningsblankett. Blankett finns att hämta under rubriken ”Ansökan om offert". Offert skickas innan försäkring kan tecknas.
Behandlingsskada - Ansökningsblankett finns ej. Vid önskemål om denna försäkring återkommer vi med besked om vilka underlag som önskas.
Ansök om offert
Ansök om offert

Anmäl skada

Skadeanmälan för GARANT Småföretag och GARANT Mini

För att göra en skadeanmälan, klicka här.

Vid anmälan om skada ska alltid ”Företagarna” och försäkringsnummer anges.

Vid frågor, skicka e-post till skador@protectorforsakring.se eller ring tel 08-410 637 00 (Öppet måndag - fredag 09:00 - 17:00).

Vid akuta frågor utanför kontorstid dirigeras samtalet vidare till skadejour på Falck.