podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

FDM vecka 5

Tema: Moms - Hur kan och bör momsreglerna förändras?

Den här veckan har vi med oss Patrick Krassén som är Företagarnas skatteexpert, som kommer prata om moms utifrån resonemanget att mervärdesskatten är en av statens viktigaste intäktskällor, och drar in över 500 miljarder kronor till statskassan årligen. Samtidigt är momsreglerna ett område som väldigt många företagare anger som källa till regelkrångel och osäkerhet. Till det ska också läggas att reglerna i stor utsträckning är harmoniserade i EU – vilket påverkar Sveriges möjligheter att utforma reglerna på hemmaplan. De senaste åren har flera problem med momsen uppmärksammats – gränsdragningsproblem, ”dold” moms som orsakar kostnader, och krångel inom områden som vård och hyra.

Hur kan och bör momsreglerna förändras?

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.

Företagarna Nyheter

Nyheter från hela landet för dig som driver företag eller fattar beslut som påverkar företagare.