headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Behövs fler företagare i Sverige, Ibrahim Baylan?

Behövs det fler företagare i Sverige? Ibrahim Baylan svarar på frågan från Günther Mårder under Företagarna LIVE.

Se hela intervjun: Företagarna LIVE Ibrahim Baylan

Taggar
Riks