headphones newspaper video-player

Årets Företagare i Sverige 2019 är företagarna bakom Cellink

Erik Gatenholm, Hector Martinez, Jockum Svanberg och Gusten Danielsson som driver Göteborgsföretaget Cellink blev Årets Företagare i Sverige 2019.

Partners 2020
Utställare 2020