headphones newspaper video-player

Så påverkar nya upphandlingsreglerna

Nya regler kring upphandling var i fokus på ett av många seminarier som Företagarnas experter deltog på under Almedalsveckan 2018. 

Ulrika Dyrke, expert på offentlig upphandling på Företagarna, deltog i diskussionen som fokuserade på hur en förenkling av nationella upphandlingsregler skulle påverka verksamheter.

Vad får de nya reglerna för konsekvenser för leverantörerna? var huvudfrågan.

- I fråga om lagförslaget tycker vi att utredningen landat i en balanserad produkt, det blir enklare och en rimlig rättsäkerhet för företagen. Däremot, i överprövningsdelen med avgifter och processkostnadsavtal ser vi stora problem, säger Ulrica Dyrke

Seminariet sändes live av Upphandlingsmyndigheten på Youtube och du kan se diskussionen inbäddad här ovan!

Läs också: Överklagande av upphandlingar

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD