headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Det måste bli enklare och billigare att anställa

Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna, berättar mer om vilka problem som finns idag för företag som vill anställa och hur det kan förbättras.

Svenska företag vill anställa. Men höga kostnader, regelkrångel och stelbent lagstiftning gör att många avstår. 

Sverige har också internationellt sett höga arbetsgivaravgifter, bland de högsta i OECD. Kostnaderna är så höga att en stor andel företagarna någon gång tvingats avstå lön för att kunna betala ut lön till anställda. När företagare anställer så är det därför en betydande satsning, och risken blir högre desto mindre ekonomiska marginaler som företaget har.

Omodern lagstiftning

Risken med att anställa stärks dessutom av en omodern lagstiftning och låg flexibilitet när en anställning inte går som man tänkt. Bland annat bidrar regelverket kring uppsägning på grund av personliga skäl ofta till dyra och komplicerade processer.

Turordningsreglerna tar inte tillräcklig hänsyn till att företagen måste behålla kompetens vid neddragningar. Företagare vill se en förändrad och modern lagstiftning och lägre kostnader för att anställa. Det skulle skapa bättre förutsättningar för jobbtillväxten i Sverige.

Företagarna har förslag för att stärka företagen och ge Sveriges mindre företag de bästa förutsättningarna, läs mer om vårt arbete med att förbättra företagsklimatet på foretagarna.se/valet2018

Kostnaden att anställa

Företagarna tycker

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap