podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Därför behöver Sverige välfärdsföretagare!

Företagarnas expert Ulrica Dyrke kommenterar debatten kring välfärdsföretagare inom exempelvis skola och omsorg.

Under många år har en särskild grupp av företagare stått i centrum för den politiska debatten i Sverige.

Gruppen består av alla de företag som driver hemtjänst, förskolor, äldreboenden, vårdcentraler och skolor över hela landet – så kallade välfärdsföretagare.

I debatten har välfärdsföretagare utmålats som det stora problemet för svensk välfärd – men det är en bild som ligger långt från verkligheten.

I verkligheten driver de flesta välfärdsföretagare omtyckta verksamheter. Dessa välfärdsföretagare ger vård, omsorg och utbildning till hundratusentals människor över landet. 

Alla dessa människor, tillsammans med välfärdsföretagarna och deras anställda, kan dra en lättnadens suck över att regeringens förslag till vinsttak - som i princip innebar ett vinstförbud - röstades ned.

Hade förslaget blivit verklighet skulle de flesta av dessa verksamheter ha behövt läggas ner, och Sverige hade hamnat i ett betydligt sämre utgångsläge i arbetet med att klara välfärdsutmaningarna.

Dessa företag behövs för klara dagens välfärdsbehov runt om i landets kommuner.  Vi står dock inför ökande behov av välfärdstjänster eftersom vi har en växande och åldrande befolkning. Välfärdsföretagen är därför också en viktig del av lösningen på framtidens välfärdsutmaningar.

Värna välfärdsföretagen

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.

Företagarna Nyheter

Nyheter från hela landet för dig som driver företag eller fattar beslut som påverkar företagare.