headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

En månad till valet – lyft företagandet

9 aug 2018

Nu är det en månad kvar till valet. Det är dags för partierna att växla upp och leverera bättre företagspolitik.

Sverige behöver bättre förutsättningar för landets små och medelstora företag. Det är de som skapar fyra av fem nya jobb. Men de är inte bara jobbskapare utan även välfärdsbyggare och samhällsbärare. I 217 av Sveriges 290 kommuner står småföretagen och deras anställda för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna. Genom att göra verklighet av en idé bidrar företagarna till att göra samhället lite smartare, lösa ett problem och utveckla vårt land.

– Att undanröja bromsklotsarna och riva hindren är inte bara bra politik för företagande utan en smart politik som långsiktigt stärker hela landet, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Nu när politikerna går in i valrörelsens sista månad är det en sak som Företagarna vill att de ska berätta på gator och torg. Det är på vilket sätt de och deras partier vill bidra till att förbättra villkoren för Sveriges företagare. Den frågan måste inte bara valrörelsen utan hela nästa mandatperiod handla om.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap