headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Butiksägare driver Sverige framåt

På Stockholms turaffär i Centralstationen röstar butiksägaren Jan Undin med företagarhjärtat för att få lägre arbetsgivaravgifter.

Vilka företagarfrågor röstar du för?

Att undanröja bromsklossarna och riva hindren är inte bara bra politik för företagande – utan en smart politik som långsiktigt stärker hela vårt land. Vi behöveren företagarpolitik som främjar entreprenörskap istället för att motverka den.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap