headphones newspaper video-player

Så många jobb skapas idag i småföretag

Fler än 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Jobb betyder skatteintäkter för det allmänna och idag skulle Sveriges kommuner stå sig slätt utan småföretagare. I stort sett var 3:e skattekrona av kommunernas skatteintäkter står de för.

Gilla #företagsamhet!

Läs mer på www.företagsamhet.se

Taggar
Riks #4av5jobb