headphones newspaper video-player

Lyckat styrelsearbete: Charlotte Strömbergs 3 tips

11 mar 2016

Charlotte Strömberg, ofta omnämnd som ett av Sveriges mäktigaste styrelseproffs, ger sina 3 bästa tips för att få en bra styrelse och ett gott styrelsearbete i företaget.

- Man ska fundera över vad man vill bredda. Är det nätverk jag vill få in, är det kapital? Det är viktigt att bottna i det. Den eller de man plockar in i en styrelse ska matcha det företaget behöver och gärna ha det jag inte själv har som företagsledare.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD