headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Lyckat styrelsearbete: Charlotte Strömbergs 3 tips

11 mar 2016

Charlotte Strömberg, ofta omnämnd som ett av Sveriges mäktigaste styrelseproffs, ger sina 3 bästa tips för att få en bra styrelse och ett gott styrelsearbete i företaget.

- Man ska fundera över vad man vill bredda. Är det nätverk jag vill få in, är det kapital? Det är viktigt att bottna i det. Den eller de man plockar in i en styrelse ska matcha det företaget behöver och gärna ha det jag inte själv har som företagsledare.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap