headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Jörgen och Åke Törnqvist visar Günther Mårder hur ett modernt sågverk fungerar. Foto: Banfa Jawla

Jakten på det rätta virket

Hur får man ett framgångsrikt företag att leva vidare?  Günther Mårder hittade svaret i Ullånger. Här finns familjeföretaget som har hållit sams i drygt 125 år.

Ullånger ligger längs E4:an i hjärtat av Höga kusten. Ett av ortens äldsta företag heter Älgsjö Såg, ett klassiskt familjeföretag där fjärde generationen ser till att sågverket bidrar till att utveckla den lokala skogsnäringen och säkrar sysselsättningen för ett dussintal personer. Älgsjö Såg är också ett av landets mest lönsamma sågverk (14,5 procent i vinstmarginal 2018) och det är förklaringen till att Günther Mårder, Företagarnas vd, bokade en rundtur på företaget.

Redan i receptionen erbjuds han och andra besökare en snabbkurs i hur ett modernt sågverk fungerar. På väggen hänger en tv-skärm som visar vad som händer i sågverkets olika delar. På bilderna syns timmerstockar som matas in i det automatiserade sågverket, granstockar som sågas och därefter klyvs till olika dimensioner. Till slut så väntar några veckors torkning innan det är dags att leverera virket till ett tiotal olika hyvlerier runtom i landet. Men var är personalen?

Ja, mycket av arbetet är automatiserat och medarbetarna följer produktionen i sågverket från ett par olika kontrollrum. Men det mänskliga ögat fyller fortfarande en viktig funktion när det gäller att bedöma vilka stockar som ska sorteras bort på grund av kvistar, sprickor och röta.

Många sågverk har slagits ut från marknaden, hur har ni lyckats behålla er konkurrenskraft? undrar Günther Mårder.

– Du måste vara oerhört effektiv för att lyckas – och det är svårt att vara duktig på många saker samtidigt. Vi har valt att satsa på att bli så effektiva som möjligt på att såga timmer, andra får ta hand om efterbearbetningen, och det är nog den viktigaste förklaringen till att affärerna går bra, säger Åke Törnqvist.

Har ni några siffror?

– Vi är runt ett dussin anställda och det har vi varit i många år – men i dag producerar vi ungefär tre gånger så mycket jämfört med för ett par decennier sedan, fortsätter han.

Vilka konjunktursignaler ser ni?

– Sågverk ligger av tradition tidigt i konjunkturcykeln och vi kan konstatera att det har snurrat på riktigt bra under många år. Efterfrågan är fortsatt stor men vi upplever en dämpning av tillväxten sedan förra sommaren.

Har Älgsjö Såg påverkats positivt av den svaga svenska kronan?

– Vi har ingen egen export, men våra slutkunder är hyvlerier som säljer en betydande del utanför landets gränser. Så visst, vi har indirekt påverkats av att det är lätt att sälja svenska virkesprodukter utanför landets gränser. Kronan är ju helt dopad, konstaterar Jörgen.

Samtidigt som Günther Mårder och bröderna Törnqvist tar en promenad mellan de höga staplarna med färdigsågat virke kommer ytterligare en timmerbil lastad med granstockar. Närmare 85 000 kubikmeter skog levereras till Älgsjö varje år, och när stockarna har klyvts så återstår runt 35 000 kubik färdigsågat virke. Allt i sågen tillvaratas. Det som inte sågas till virke blir flis till pappersbruken, spånet blir pellets och barken säljs som bränsle till värmeverk.

Är det svårt att rekrytera medarbetare?

– Vi har en obefintlig personalomsättning, målsättningen är att alla ska trivas och vilja stanna kvar. Vi utbildar kontinuerligt så att alla kan gå runt i olika delar av produktionen, säger Jörgen.

Vilka investeringar måste ni göra för att behålla er konkurrenskraft?

– Senaste större inköpet var en så kallad kantautomat för cirka 12 miljoner kronor. Vår kommande investering är ett nytt timmerintag och en barkmaskin, det ligger i samma prisklass. Och vi får en flaskhals mindre.

Och hur är relationen med banken när ni behöver göra stora miljoninvesteringar?

– Ja, vi behöver inte blanda in banken för att göra våra investeringar, vi löser det på egen hand inom bolaget. Ägarna har sagt ja, säger Jörgen med ett leende.

”Vi skulle önska att de som bestämmer förstår vikten av långsiktighet”

Om inte finansieringen är en utmaning – vad finns det då för orosmoln som kan orsaka problem för företaget?

– Det talas om kraftigt höjda nätavgifter på el, det skulle kunna innebära en stor kostnadsökning. Rent allmänt skulle man som företagare önska att de som bestämmer förstår vikten av att skapa långsiktighet, det gäller inte minst beskattningen av transporter och kostnaderna för elförsörjning. Som det är i dag vet man ju aldrig vilka politiska beslut som kommer och det försvårar våra investeringsbeslut, menar han.

Hur länge har ni arbetat sida vid sida?

– Vi har jobbat så här sedan vi var klara med lumpen, konstaterar Jörgen och Åke.

Men hur lyckas ni fördela ansvaret så att båda blir nöjda?

– Det har vuxit fram under åren och vi har aldrig behövt skriva ner vem som ska göra vad. Jag sköter produktion och investeringar medan brorsan tar hand om utlastning och ekonomibiten, säger Jörgen.

Sitter ni i samma rum?

– Nej, vi har en kontorsvägg emellan oss men försöker äta lunch tillsammans så ofta det går, det blir som ett effektivt konferenspass.

Är nästa generation på väg in? (Reds kommentar: Åke har tre barn och Jörgen fem)

– Vi får väl se om det finns ett intresse. Men de har åtminstone sommarjobbat här och vet hur det fungerar på firman, säger Jörgen.

Hur gör man för att organisera ett generationsskifte och undvika friktion i familjen?

– Du måste vara tydlig och förankra det tidigt. Processen tar tid. Sedan får vi se vilka som är intresserade av att fortsätta på firman. Vi för en dialog hela tiden, men det är ju inte enkelt, menar Åke.

Fakta:

Mitt möte: Jörgen och Åke Törnqvist, ägare av Älgsjö Såg AB i Ullånger (Årets Företagare i Kramfors 2018).
Därför bokade jag mötet: Att genomföra ett framgångsrikt generationsskifte är en av de största utmaningarna i familjeägda bolag. Jag valde att besöka Jörgen och Åke eftersom de representerar den fjärde generationen i familjen Törnqvist som driver Älgsjö Såg. Hur lyckas de driva en framgångsrik verksamhet i en mycket konkurrensutsatt bransch i generation efter generation?
Plats: Ullånger, Kramfors kommun.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap