headphones newspaper video-player
Under världscuptävlingarna i Ulricehamn diskuterades hur företagare kan och idrottare kan ta sponsring till nya höjder. Carl-Robert Jonzon

7 råd för dig som vill sponsra

Ta sponsring på allvar – då får både företaget, medarbetarna och atleterna mer ut ur samarbetet. Företagarnas expertpanel vet vad som krävs.

I samband med skidtävlingarna i Ulricehamn arrangerades en paneldiskussion om sponsring. Panelen bestod av Anders Södergren, tidigare medlem i skidlandslaget och guldmedaljör i OS, Jessica Span, försäljningsdirektör på Volvo Cars Sweden, Sofia Paldanius, konsult i sponsringsfrågor och tidigare OS-kanotist, Stefan Axelsson, exportchef och ansvarig för sponsring hos företaget Axelent. Moderator för samtalet var Företagarnas vd, Günther Mårder.

1. Nära samarbete
Jobba nära den idrottare som ni sponsrar. Idrottaren kan bidra med insikter om hur man når sina mål, erfarenheter från livet som elitidrottare och friskvård – frågor som är intressanta och kan inspirera både dig som företagare, medarbetare och kunder.

2. Få med alla
Det är viktigt att alla på företaget känner sig delaktiga i sponsringen, sprid sponsorskapet i hela organisationen. Arrangera aktiviteter tillsammans med personalen. Erfarenheten visar att sponsoravtal där båda parter är aktiva ofta leder till långa och framgångsrika samarbeten.

3. Våga fråga
Sponsorskap kan bidra positivt på flera olika sätt. Tveka inte att inkludera idrottaren i verksamheten. Om företaget bedriver en internationell verksamhet – och den som företaget sponsrar råkar vara på en av bolagets marknader – så är det inte fel att fråga om idrottaren kan följa med på ett kundmöte eller liknande. Det finns ofta luckor före eller efter tävlingar – och som idrottare är det kul att få ge tillbaka.

4. Ordentliga avtal
Se till att ha ordentliga avtal som visar vad som krävs av idrottaren. Avtalet är också en trygghet för den som sponsrar om något skulle gå snett. Sponsoravtal innehåller ofta regler om vad som händer om atleten fälls för doping.

5. Bygg varumärket
Sponsring kan absolut hjälpa till att bygga varumärket – och se det långsiktigt. Tänk på att en sponsrad idrottare eller ett lag blir som en underleverantör till ditt bolag, se därför till att inkludera bolagets code of conduct i avtalet.

6. Ta det på allvar
Man ska ta sponsringsaktiviteterna på allvar. Planera dem lika noggrant som andra marknadsföringsaktiviteter.

7. Var personlig
Bygg en personlig relation med den som företaget sponsrar. Skapar man delaktighet kan man få ut mycket roligt av samarbetet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD