headphones newspaper video-player

Sodexo försämrar villkoren

Sodexo, ett av landets största serviceföretag inom måltider och lokalvård, försämrar villkoren för sina underleverantörer och kräver nu minst 90 dagar kredittid.

Frågan om betaltider har fått stor uppmärksamhet. Den tidigare näringsministern Mikael Damberg anser att det är en hållbarhetsfråga att betala sina små och medelstora underleverantörer i tid (30 dagar).

Varför väljer Sodexo, ett företag som lyfter fram sitt hållbarhetsarbete, att förlänga betaltiderna?

– Sodexo har valt att förlänga betalningstiden för sina leverantörer till som minst 90 dagar för att kunna leva upp till omvärldens krav på längre betalningstider. Sodexo är beroende av ett stort antal kunder som kräver betalningstider som i många fall är betydligt längre än 90 dagar, säger Mats Nilsson, director supply management.

Likviditeten är ett bekymmer för många underleverantörer. Hur ser ni på det?

– Vi förstår att detta kan bli ett problem, framför allt för mindre företag, och därför har vi tillsammans med en bank (ING) tagit fram en lösning där leverantören överlåter sin fordran till banken och sedan kan välja när den vill hämta ut sin betalning. Då finns fortfarande möjligheten att få pengarna på till exempel 30 dagar.

”Sodexo har valt att förlänga betalningstiden till våra underleverantörer till som minst 90 dagar”

Vilka reaktioner har ni fått från era underleverantörer?

– Än så länge har vi inte fått några reaktioner. Den förlängda betalningstiden blir aktuell först när vi skriver nya avtal.

Har Sodexo några planer på att ompröva beslutet att förlänga till 90 dagar?

– Nej, vi måste anpassa oss efter vår omvärld där ett stort antal av våra kunder kräver minst 90 dagar, men vi har inte genomfört det ensidigt. Det kommer att vara en fråga som vi förhandlar om med leverantörerna.

Sodexos vd, Azita Shariati, vill inte ställa upp på en intervju om betaltider och hållbarhet. Frågorna besvarades i stället av Sodexos inköpsdirektör, Mats Nilsson.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD