headphones newspaper video-player

Guide: Pruta som ett storföretag

5 apr 2019
Storföretag prutar i snitt 19 procent på sina kostnader, det visar en ny internationell rapport. En av experterna bakom undersökningen berättar hur du som småföretagare kan göra likadant.

1. Omförhandla hela tiden
Utvärdera företagets alla inköp. Det rekommenderar Göran Björkdahl, projektledare hos Expense Reduction Analysts (ERA), ett internationellt konsultbolag som främst hjälper storföretag att hålla koll på sina kostnader. Han menar att företag ofta vinner 20–30 procent på att omförhandla sina avtal: ”Bland våra kunder så är det 70 procent som behåller sina gamla leverantörer i samband med omförhandlingar – men till bättre pris och kvalitet.”.

2. Granska både nya och gamla avtal
Enligt ERA granskar företag nya leverantörer mycket hårdare än gamla. ”Ju längre tid du har haft en leverantör, desto mindre sannolikt att det pris och den service du får ligger i närheten av vad som är normalt på marknaden”, säger Göran Björkdahl.

3. Kompisfällan
En vänskapsrelation kan leda till sämre avtal. ”Den som har den löpande relationen med leverantören bör inte vara den som förhandlar.”

4. Luriga Prispåslag
ERA menar att det finns leverantörer som räknar med att kunderna inte kontrollerar sina fakturor så noga. Det kan leda till att rabatter ”råkar” försvinna, priserna höjs med indexpåslag och andra försämringar. Rådet är att löpande följa upp och kontrollera alla inköp.

5. Bekämpa trögheten
Låt inte avtal bara rulla på. Det finns leverantörer som räknar med det och inte ser någon risk att du ska byta affärspartner.

6. Utmana dina leverantörer
Var tydlig med vad du vill ha – och tveka inte att lägga dig i hur leverantören sköter sin egen affär och affärsutveckling. Det kan leda till en lönsam relation för alla parter.

7. Se upp för ”Eltjuvarna”
Hitta firmans största eltjuvar – och du kan sänka din förbrukning rejält. ”Energisnål belysning kan spara upp till 70 procent, att stänga av datorer och kopiatorer som inte används nattetid kan spara nästan lika mycket”, säger Göran Björkdahl.

8. Granska elavtalen
Kraftiga prishöjningar på el under senare år gör att du bör se över dina avtal. ”Flera företag väljer att använda så kallad klimatel och det har pressat upp kostnaderna. Och den gamla tumregeln att rörligt elpris alltid är det billigaste valet gäller inte längre.”

9. IT kräver fokus
Jobba med företagets it-inköp hela tiden. Då håller du nära kontakt med utvecklingen och minskar risken att halka efter. ”När det gäller it så härskar Moores lag – prestandan fördubblas och priserna halveras på ungefär 24 månader.”

10. Snåriga leasningavtal
Som företagare riskerar du att fastna i dyra och juridiskt komplicerade leasingavtal som löper under lång tid. ”Det förekommer till och med att företag sitter med leasingavtal på inventarier som inte används längre”, avslutar Göran Björkdahl.

Så mycket kan du pruta
Konsultföretaget ERA hjälper främst storföretag att se över sina kostnader och en aktuell granskning visar att de har lyckats spara i snitt 19 procent. Så här stor är prutmånen, enligt ERA.

1. Finansiella tjänster, 31 %
2. It och telekommunikation, 30 %
3. Förpackningar, 26 %
4. Fastighetsservice, 22 %
5. Avfallshantering, 22 %
6. Städning, 22%
7. Trycksaker, 20 %
8. Energi, 18 %
9. Frakter och logistik, 16 %
10. Säkerhet, 16 %

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD