podcast news play företagaren I media förmån

Rätt och fel om de 10 tyngsta avdragen

Deklarationen närmar sig. Här tipsar vi om avdragen som du som företagare inte bör missa – och de fäller som du bär ser upp med.
Publicerad 30 apr 2019

Vilka avdrag du kan göra hänger ihop med vilken företagsform du valt. Den som driver sitt företag som enskild firma (enskild näringsidkare) kan påverka sin privata inkomst och beskattning genom att ta tillvara avdragsmöjligheterna i årets deklaration. För den som jobbar i sitt aktiebolag kontrolluppgiften redan inlämnad för löner utbetald år 2018.

När deklarationen väl ska lämnas in kan det vara för sent att börja leta efter missade avdrag. Bokföringsreglerna tillåter inte att man väntar hur länge som helst med att bokföra en kostnad (se faktaruta). Här har enskilda näringsidkare större möjligheter eftersom de kan göra en del schablonavdrag i deklarationen för kostnader trots att de inte bokförts. Det gäller till exempel arbete i hemmet.

 – Det svåra för företagare som ska deklarera är när något avviker från det vanliga, säger Skatteverkets deklarationsexpert Johan Shauman.

Investering i en fastighet är ett sådant exempel. Det kan vara svårt att avgöra vad som är en kostnad som dras av direkt och vad som ska skrivas av under flera år. Här gäller det att kolla med Skatteverket vilka regler som gäller.

Företagarnas chefsjurist Karin Berggren tipsar om avdrag som är lätta att missa.

– Man kan ha haft kostnader i verksamheten som man inte tagit ut ersättning för, säger hon.

Det kan gälla till exempel avdrag för den som använt egen bil i verksamheten. Företagare är i regel ute i god tid inför årsskiftet, konstaterar Karin Berggren.

– Det är då vi brukar få de flesta frågorna. Ofta handlar det om reglerna för utdelning i fåmansbolag, säger hon.

Bokslutet ger en möjlighet för företagare att påverka inkomst och skatt. Karin Berggren påminner om att enskilda näringsidkare kan skjuta upp beskattning genom reglerna om expansionsfond och periodiseringsfond.

Här är några rätt och fel som kan inspirera så att du kan undersöka närmare vad som är lämpligt i ditt fall.

1. Gymkort och Friskvård
Friskvård och motion är skattefria förmåner för anställda om de är ”av mindre värde”. För friskvårdsbidrag som betalas ut är maxbeloppet 5 000 kronor/år.

Rätt: kan dra av friskvård och motion i verksamheten för företagaren och andra anställda. Avdraget gäller bara anställda och dit räknas en företagare som arbetar i bolaget. Om arbetsgivaren bekostar ett gymkort i stället för att betala ut friskvårdsbidrag får kostnaden för ett vanligt årskort dras av även om det kostar mer än 5 000 kronor, tänk dock på att förmånen bara är skattefri om den är av mindre värde. Kostnader för rehabilitering kan vara avdragsgilla även för företagare med enskild firma.

Fel: Friskvårdsbidrag över maxbeloppet 5 000 kronor är skattepliktiga. Företagare med enskild firma kan inte dra av träningskort eller friskvård för sig själv utan enbart för anställda.

2. Hemmakontor
Har du enskild firma och jobbar hemifrån kan du få göra att schablonavdrag på 2 000 kronor om du bor i eget hus och 4 000 om du bor i lägenhet.

Rätt: Du gör schablonavdraget och arbetar minst 800 timmar/år hemifrån, vilket är minimigränsen för att få göra avdraget. Förutsättningen är att du behöver arbeta hemifrån.

Fel: Du har AB och drar i din deklaration av en del av hyran i ditt AB utan att det är ett avskilt arbetsrum. Skatteverket ställer en rad krav för att godkänna detta, exempelvis att rummet har egen ingång. Schablonavdraget kan inte göras av den som driver aktiebolag.

3. Telefon
Telefonabonnemang i företagets namn är avdragsgillt även om du ringer privat. Om du använder en privat telefon i företaget får du dra av för hur mycket du använder telefonen i verksamheten. Du får själv göra en uppskattning.

Rätt: Ditt företag tecknar ett abonnemang och står för kostnaden. Du behöver inte skatta för den del du ringer privat eftersom förmånen inte går att skilja från nyttan i arbetet.

Fel: Du har ett privat abonnemang och drar av hela kostnaden i näringsverksamheten.

4. Dator
Köper du en dator på firman får du dra av hela kostnaden. Använder du en privat dator i jobbet? Se under ”Telefon”.

Rätt: Du får dra av kostnaden direkt om datorn kostat mindre än ett halvt prisbasbelopp (22 750 kronor 2018) eller datorn är en s.k. korttidsinventarie d.v.s. har en ekonomisk livslängd som är kortare än tre år.

Fel: För dyrare datorer får du inte dra av hela kostnaden direkt, förutsatt att datorn har en ekonomisk livslängd på mer än tre år. I stället fördelas utgiften på flera år genom värdeminskningsavdrag (avskrivning).

5. Internet
Om du använder ditt privata internetabonnemang i näringsverksamheten kan du göra avdrag för extrakostnader. Du får själv göra en beräkning av fördelningen.

Rätt: Om du utnyttjar ditt privata bredband lika mycket i jobbet som privat är det helt okej att dra av halva kostnaden. Surfa privat på jobbdatorn kan du göra utan att beskattas, även om det sker i hemmet.

Fel: Kostnaden för installation av bredband i hemmet är inte avdragsgill eftersom den betraktas som en privat levnadsomkostnad.

6. Traktamente
En företagare som arbetar i bolaget kan betala ut ett skattefritt traktamente till sig själv vid tjänsteresor, liksom till övriga anställda. En enskild näringsidkare kan göra motsvarande avdrag för ökade levnadskostnader i deklarationen. Maxbeloppet för skattefritt heldagstraktamente 2018 och 2019 ligger på 230 kronor.

Rätt: Om du arbetar på annan ort kan du betala ut traktamente eller dra av för ökade levnadskostnader. För att få göra avdraget måste du övernatta på annan ort. Det gäller även för halvdagstraktamente.

Fel: Traktamente som betalats ut eller dragits av utan att t.ex. reglerna om distans från hemmet och tjänsteställe är uppfyllt. Belopp utöver skattefritt traktamente behandlas som vanlig lön.

7. Bil
Om du använt egen bil i jobbet kan du göra avdrag med 18,50 kronor/mil.

Rätt: Om du driver enskild firma kan göra du avdraget i deklarationen även om du inte tagit ut någon milersättning.

Fel: Du har inget underlag som styrker att du använt egen bil i verksamheten. Då kan Skatteverket underkänna avdraget. Körjournal är ett bra sätt att styrka milersättning för den som kör mycket i verksamheten.

8. Representation
Du kan göra avdrag för viss representation, till exempel 180 kronor/person för teaterbesök. Representationsavdraget för måltider är avskaffat men det går att dra av för ”enklare förtäring”med upp till 60 kronor/ person. Enklare förtäring är t ex kaffe, macka och alkoholfria drycker.

Rätt: kan vara skattemässigt fördelaktigt att bokföra icke avdragsgill representation som en kostnad i rörelsen och dra av momsen. Beloppet för momsavdrag för representation är dock i normalfallet begränsat till momsen på ett underlag på 300 kr per person.

Fel: En näringsidkare som bjuder en affärskontakt på middag kan inte dra av detta i verksamheten. Det är inte heller okej att bjuda med en kompis på fotboll och göra avdrag,då representationen ska ha ”ett omedelbart samband med verksamheten”, enligt Skatteverket.

9. Kurser och konferenser
Kurser är avdragsgilla om de har ett samband med verksamheten och är till nytta för affärerna. Samma princip gäller för studie- och konferensresor. Grundutbildningar kan inte dras av.

Rätt: En privattandläkare som deltar i en kurs för att lära sig mer om plast som tandfyllnadsmaterial kan dra av kostnaden.

Fel: En frisör kan inte dra av kostnaden för att utbilda sig till nagelskulptör. Skälet är att utbildningen inte har något samband med verksamheten.

10. Medlemsavgifter
Medlemsavgifter är normalt inte avdragsgilla men det finns undantag.

Rätt: Serviceavgifter är avdragsgilla (exempelvis din avgift till Företagarna). Om din branschorganisation driver ett servicebolag som levererar vissa tjänster är avgiften avdragsgill.

Fel: Medlemskap i branschorganisationer är inte avdragsgilla. Om ditt aktiebolag betalar din medlemsavgift blir det istället en personalkostnad och en skatterättslig förmån för dig.Viktiga datum:

Missa inte att lämna deklarationen i tid. Här är de datum som gäller:

2 maj: Driver du enskild firma är sista inlämningsdag samma för din egen och företagets deklaration.

1 juli: Sista deklarationsdag för aktiebolag med bokslut vid årsskiftet.
1 augusti: Bolag som deklarerar elektroniskt kan vänta till detta datum.

Taggar
Riks Guide
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.