headphones newspaper video-player
Gayathri Rathinavelu, The Good Talents, Pär Svärdson, Apotea, Sara Wennerström, Solhaga Stenungsbageri, Pontus Gustafsson, Savely, Anna Godevärn, Mörsjö Deli och Per-Erik Andersson, Sveden Trä är några av de företagare som har önskemål till den nya regeringen.

Snälla regeringen fixa det här!

Landets småföretagare har en rejäl önskelista till den nya regeringen: Minska regelbördan, satsa på förorterna och stanna kvar i EU är några av tipsen. Här ger 10 färgstarka företagarprofiler svar på vad de vill att den nya regeringen tar tag i först.

”Minska regelbördan för företag med färre än 10 anställda”

Sara Wennerström, Solhaga Stenungsbageri, Slöinge:

”Jag önskar mig en bättre förståelse för företagandets villkor. En insikt om hur orimliga arbetsvillkor många företagare har och hur viktigt deras arbete är. Det kom något förslag om att förbättra sjukförsäkringen för egenföretagare. Det är väl menat, men i verkligheten är det få av oss som kan stanna hemma från jobbet. Då ser jag hellre lättnader i sjuklöneansvaret och lägre arbetsgivaravgifter så att vi kan anställa fler. En annan sak är minskade regelbördor, framför allt i företag med färre än tio anställda. Som ledare i ett litet bolag har man många roller att hantera – bara nu på förmiddagen har jag varit bagare, ekonom, personalansvarig och presskontakt. En vanlig attityd är tyvärr att företagare "klagar och tycker synd om sig själva". Men i det stora perspektivet handlar det om en frustration att inte kunna lägga tiden på det allra viktigaste: att utveckla våra företag, skapa fler jobb och lägga grunden för välfärden.”

”Kom ihåg att alla inte kan, eller vill, leva innanför tullarna”

Malin Öhrlund, Öhrlunds Åkeri, Luleå:

”Om man kan få önska sig vad man vill inför en ny mandatperiod så är min önskan solklar: Se till att inte införa en skatt på avstånd som gör det nästan omöjligt att existera för oss utanför storstäderna. En skatt på avstånd gör det dyrare för oss att leva och verka. Det gör att våra stora privata arbetsgivare med marknad i storstäderna försvinner. Vem ska ersätta de arbetstillfällena? Om hela Sverige ska leva, beskatta då inte oss som bor längre från marknaden. Kom ihåg att alla inte kan (eller vill) leva innanför tullarna.”

Katarina Dufvenberg, Lastvagnsservice i Harnösand:

”Vi är många som verkar i branscher med stor arbetskraftsbrist. Ett sätt att lösa detta är arbetskraftsinvandring för att öka konkurrenskraften i näringslivet och i många kommuner vända en negativ befolkningstillväxt. Vårt företag verkar i en bransch där vi är helt beroende av att rekrytera specialistkompetens från andra länder för att klara bemanningen. Jag önskar att ni politiker möjliggör några enkla åtgärder:

● Förenkla och förkorta Migrationsverkets handläggning och handläggningstider för arbetskraftsinvandring.

● Branscher med högre krav får ett godkännande av Migrationsverket som gäller för en tid av till exempel tre år vid återkommande anställningar, för enklare och snabbare handläggning.

● Sfi-utbildningar ska kunna kombineras med arbete, till exempel studier på icke arbetstid.

● Underlätta för asylsökande som kommit till Sverige att arbeta eller praktisera för att kunna bidra till samhället.”

Martin Robertson, Målerås Glasbruk, Målerås:

”Gör det enklare för småföretag i glesbygd att driva sin verksamhet. Visa att det finns ett värde i att bevara svensk hantverkstradition och skapa arbetstillfällen lokalt, i stället för att – som många andra – lägga ut produktionen till lågprisländer. Gör det lättare och billigare för oss att anställa. Sänk arbetsgivaravgiften och lätta på reglerna för LAS. Vi vill också gärna se projekt som hjälper oss att synas utanför Sveriges gränser. Många svenska hantverksföretag är för små för att våga investera i marknadsföring på de stora mässorna utomlands. En satsning på ökad export av svenskt hantverkvore välkommen.”

”Välfärdsföretag måste få utvecklas”

Liselotte Gustafsson och Carina Klingberg, Lica förskolor, Uppsala:

”Även företag som jobbar inom välfärden måste få göra vinst. Hur ska vi annars ha möjlighet att utvecklas? Och varför ska vi inte själva få bestämma hur företagets pengar ska användas? Vi har sedan mitten av 1990-talet byggt upp vår förskoleverksamhet och förverkligat våra visioner för hur vi tycker att bra barnomsorg ska vara. Genom att skapa ett alternativ till kommunal verksamhet har vi gett både familjer och personal ökad valfrihet. Vi har kunnat utvecklas genom att köpa de lokaler vi tycker passar barnen bäst och värva den personal vi vill, något som också bidrar till lönehöjningar i denna kvinnodominerade bransch. Viktigast är kvaliteten på den verksamhet vi erbjuder. Sluta prata om vinsttak. Låt oss även i framtiden själva få bestämma vad vi ska satsa våra vinster på och hur vi ska få utvecklas.”

”Ge nyanlända en chans att försörja sig”

Pär Svärdson, Apotea, Heby/Stockholm:

”Hjälp nyanlända utan utbildning att komma i arbete. Gör det billigare att anställa dem som saknar formell kunskap. Se till att det blir möjligt att erbjuda en lägre lön, eller minska kostnaden genom att sänka arbetsgivaravgiften. De enkla jobben finns. Vi har svårt att rekrytera personal till våra lager, och för att jobba hos oss är det viktigare med ambition än med utbildning. Men det är inte rimligt att den som saknar språkkunskaper och många gånger har svårt att både läsa och skriva ska ha samma lön som de med utbildning. Jag förstår att frågan om enkla jobb är ideologiskt känslig. Men vi måste komma ihåg att den kunskapsnivå som finns inom LO-kollektivet är betydligt högre än hos många nyanlända som med dagens lönekrav har det oerhört svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Se dessutom till att alla som vill kan få jobba. Nyanlända måste få en chans att försörja sig även under tiden de utreds, oavsett om de får stanna eller inte.”

”Gör det lättare att anställa personer från andra länder”

Pontus Gustafsson, Savely, Stockholm:

”Jag skulle gärna se att det blir lättare att anställa personer från andra länder. I dagsläget är det alldeles för krångligt. Vi har många bristyrken där vi saknar den spetskompetens vi behöver för att bibehålla vår innovationskraft. I dagens globala värld måste politikerna också förstå att vi konkurrerar om arbetskraften på en världsarena. För att kunna attrahera topptalanger bör därför marginalskatten sänkas och det måste bli billigare att anställa.”

Per-Erik Andersson, Sveden Trä, Äppelbo:

”Vi är ett land med stort beroende av export – EU står för 40 procent av vår försäljning. Se vad som händer i Storbritannien och ta det som ett varnande exempel. Försämrad brittisk valuta har i kombination med höga transportkostnader gjort att vår export till Storbritannien minskat drastiskt på kort tid – från 15 till 5 procent. Snart är den obefintlig. Låt siffrorna tala sitt eget språk. Så vad ni än gör, lyssna inte på dem som vill få oss att lämna EU.”

Anna Godevärn, Mörsjö Deli, Östersund:

”Se över arbetsrätten. LAS har inte hängt med i utvecklingen. Det måste finnas en skillnad mellan små och stora företag, där det för företag med färre än 20 anställda borde göras en anpassning av LAS. Detsamma gäller sjukförsäkringen, där reglerna är desamma oavsett om du har 2 eller 2000 anställda. För ett litet företag som vårt blir det förödande ekonomiska konsekvenser om två är sjuka. Gör det också lättare för småföretagare inom livsmedelsindustrin att exportera. Det är snårigt att hitta ut i världen. Ett förslag jag tror på är att erbjuda mindre företag en exportöverbryggare, alltså en konsult som kan hjälpa företag att undersöka möjligheterna och om produkten håller för en satsning på export. Då skulle fler våga satsa och ta sina produkter ut i världen. ”

”Satsa på den talang som finns i förorterna”

Gayathri Rathinavelu, The Good Talents, Stockholm:

”Jag vill se en verklig satsning från politikerna på den talang som finns i förorten. Det är dags att skifta perspektiv. Alltför mycket av dialogen är kopplad till kriminalitet. Ni måste våga tro på den potential och den kraft till förändring som finns hos de människor som bor och verkar i lokalsamhället. De känner till de verkliga behoven och de har konkreta förslag på hur man bäst ska hantera utmaningarna. Stärk föreningslivet, jobba med lokala företag och satsa långsiktigt. Vi vet att det fungerar.”

Text. Susanne Lindgren.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD