headphones newspaper video-player
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Minskad regelbörda toppar julens önskelista

Regelförenkling och minskad administration – det är vad landets företagare önskar sig i jul, säger Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.

I stort sett alla politiker och partier säger sig prioritera regelförenkling och minskad administration. Trots det görs lite för att minska regelbördan och förenkla för företagen. Internationella jämförelser visar att Sverige halkar efter i arbetet med att minska regelbördan. Under hösten presenterade OECD en granskning av hur samtliga OECD-länder förändrats i förhållande till organisationens rekommendationer om regelpolicy och styrning (Regulatory Policy Outlook 2018). Sverige ligger nu under OECD-genomsnittet. Det är ett oroväckande, men inte oväntat, resultat.

Förutom den grundläggande utmaningen för alla företag – att skapa lönsamhet i verksamheten – upplever många företagare det som krångligt och administrativt betungande att driva företag. Enligt Företagarnas undersökningar är det skatte- och momsregler, specifika branschregler och därefter arbetsmarknadsreglering som företagen upplever som de största hindren för tillväxt. Det tar helt enkelt tid och kraft från viktigare och roligare frågor. Kostnaden för den tid och de resurser som svenska företag ägnar åt regelbördan är enorm och har de senaste åren ökat med i storleksordningen 1,2 miljarder om året.

De flesta företagare är fantastiska yrkesmän och yrkeskvinnor som brinner för sina företag, men det innebär inte alltid att de har naturligt anlag och intresse för skatteredovisning, arbetsrättslagstiftning eller administration.

De flesta håller nog med om att redovisning av moms och skatter behöver bli betydligt smidigare, men det finns mängder av föråldrade och ineffektiva regler som företagare måste förhålla sig till. Ta det så kallade ”danstillståndet” – som funnits i ordningslagen sedan 1950-talet då en moralisk debatt pågick om ”dansbane-eländet”. Saknas ett danstillstånd riskerar krögare böter eller till och med fängelse om spontan dans skulle uppstå på deras etablissemang. Regeln finns fortfarande kvar, även om ett förslag om avskaffande äntligen har presenterats.

Det finns en uppsjö av liknande byråkrati som bör slopas. Kraven på personalliggare för företagare och deras familjemedlemmar, handläggningstider på lantmäteriet och arkivering av papperskvitton för bokföring i sju år är exempel på regelkrångel som snabbt skulle kunna åtgärdas utan större kostnader.

Politiker och myndigheter måste nu ta regelbördan och regelförenklingsarbetet på allvar. Minskad regelbörda vore en mycket uppskattad julgåva till alla företagare. En gåva som skulle fortsätta ge i form av nya jobb och snabbare växande företag.

Bra!
Äntligen, ett förslag om att skrota det uråldriga danstillståndet.

Dåligt!
Regelbördan ökar i Sverige, enligt OECD-rapport.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD